måndag 14 juni 2010

Flúðir kan bli centrum för odling av tilapia

Tillgång till lagom varmt vatten och lokalt producerad säd är nyckeln till beslutet att odla tilapia i Flúðir. Fisken är världens mest odlade och är fullvuxen efter ett halvår.

Längs den isländska kusten odlas framför allt torsk och lax. Odlingen sker i avgränsade bassänger i havet nära kusten. Men odlingen av tilapia kommer att ske på annat sätt. Kring samhället, som ligger nära Geysir och Gullfoss, finns gott om geotermisk energi som värmer vattnet. Kommunen har till och med borrat efter kallvatten utan framgång.

I dag används energin till att driva grönsaksodling i växthus och Flúðir är också ett av Islands främsta jordbruksområden med djuruppfödning och odling av spannmål.

Kommunen Hrunamannahreppur och företagen Íslensk matorka och Matís har kommit överens om att inleda odling på försök i Flúðir, skriver Fréttablaðið. Tilapia lever på foder med högt innehåll av protein och kolhydrater. Därför passar närodlad spannmål utmärkt som foder. Fodret är också betydligt billigare än den småfisk som används vid odlingen av lax och torsk, och tilapia påverkar alltså heller inte tillgången till fisk i havet.

Tilapia är världens mest odlade fisk. Den största odlaren är Kina. Ett argument för att inleda odlingen är att isländsk tilapia kan nå butikerna snabbare och billigare än fisk från Asien.

Arten är dessutom klar för slakt efter bara ett halvår. Karp, som likt tilapia föds upp på vegetabilier, tar drygt två år och torsk fyra år att odla. Det gör att tilapia är en billig fisk att odla, även om den heller inte ger samma intäkter som exempelvis torsk.

Om odlingen blir verklighet kommer den att skapa åtskilliga arbetstillfällen i Flúðir.

Här kan du läsa mer om fiskodling på Island.