torsdag 10 juni 2010

Fyra av tio ungdomar vill flytta utomlands

Befolkningskrisen kan redan vara över. I slutet av mars bodde 317 900 personer på Island, 400 fler än vid årsskiftet. Det betyder att trenden från 2009 är bruten. Året var nämligen det första sedan 1889 som befolkningen på Island minskade.

Av de 317 900 invånarna - 159 900 män och 158 800 kvinnor - bodde 201 200 i Reykjavíkområdet. Antalet utländska medborgare var 21 600. Migrationsnettot för isländska medborgare landade på minus 430 personer för perioden. Inflyttningen från utlandet var dock något större.

Antalet äktenskap blir också färre på grund av krisen. Under 2009 gifte sig 1 480 par, att jämföra med 1 704 år 2008 och 1 797 rekordåret 2007. 36 procent av äktenskapen slutade under 2009 med skilsmässa. Männen är i genomsnitt 34,5 år när de gifter sig och kvinnorna 31,8 år. Dessutom registrerades tjugo partnerskap under 2009.

Under första kvartalet 2010 föddes 1 200 barn och 480 personer avled.

Siffrorna från Hagstofa Íslands är preliminära, men visar att minskningen i invånarantal under 2009 sannolikt var en engångsföreteelse. Då gjorde utvandringen så att året blev det första sedan 1889 som antalet islänningar backade.

Samtidigt lockas isländska ungdomar mer av utlandet än av huvudstaden. En undersökning gjord av Háskólinn á Akureyri visar nämligen att 43 procent av de isländska 15- och 16-åringarna helst vill bo utomlands i framtiden. För tre år sedan var däremot Reykjavíkområdet mer populärt än utlandet.

32 procent vill helst bo i huvudstadskommunerna, 11 procent i en annan tätort, 8 procent på landet och 6 procent i ett fiskeläge. Alla alternativ utom att flytta utomlands minskar i popularitet. Av dem som redan bor i Reykjavíkområdet vill 43 procent stanna, medan 47 procent vill emigrera. Bara 9 procent av ungdomarna i Akureyri vill flytta till huvudstaden.

När landets 15- och 16-åringar fick samma fråga år 2007 ville 39 procent bo i Reykjavíkområdet och 33 procent flytta utomlands.

Andelen ungdomar som är stolta över att vara islänningar har också minskat, från 68 procent år 2007 till 56 procent i år.

Rapporten slår fast att den ekonomiska krisen har påverkat ungdomarnas attityder. Det bistra läget på arbetsmarknaden med hög ungdomsarbetslöshet bidrar till att många kan tänka sig att lämna landet. Många ungdomar tänker sig dock tillbringa några år utomlands för att sedan återvända till Island.

Här kan du läsa mer om Islands befolkning.