lördag 12 juni 2010

Island säger ja till homoäktenskap

Äktenskap är inte längre bara för heterosexuella par. Alltinget röstade i går ja till att skrota registrerat partnerskap och även tillåta att par av samma kön gifter sig.

Beslutet fattades med 49 röster mot noll. Fjorton ledamöter var frånvarande. Den nya lagen innebär att äktenskapet inte längre är reserverat för heterosexuella par, utan att även homosexuella kan ingå äktenskap. Lagtexten ändras från att gälla man och kvinna till två individer. Samtidigt avskaffas också det registrerade partnerskapet eftersom det inte längre fyller någon funktion.

Det folkliga stödet för homosexuella äktenskap är utbrett. Inom vissa församlingar finns dock motståndare, och den nya lagen ger utrymme för präster som motsätter sig bröllop mellan homosexuella att inte utföra sådana vigslar.

Lagförslaget lades fram av justitieminister Ragna Árnadóttir. Det är en del av regeringens satsning på jämställdhet och mänskliga rättigheter som även innefattar bland annat könskvoterade bolagsstyrelser och förbud mot strippklubbar.

"Jag röstar ja med sol i hjärtat. Jag tycker att Island och världen är bättre än i går", sade Rörelsens Margrét Tryggvadóttir när hon i alltinget motiverade varför hon röstade ja till lagförslaget.

Lagen träder i kraft den 27 juni på årsdagen av Stonewallkravallerna som ägde rum 1969. Samma dag arrangeras också en regnbågsmässa i Fríkirkjan i Reykjavík.

Här kan du läsa lagförslaget i sin helhet och här mer om regeringens jämställdhetspolitik.