lördag 5 juni 2010

Minskad skuld för billån i utländsk valuta

Upp till tre miljoner isländska kronor i rabatt. Det är regeringens förslag för att lindra bördan för de tusentals hushåll som har finansierat bilköp genom myntkorgslån. Inom kort väntas Hæstiréttur Íslands avgöra om lånetypen över huvud taget är laglig.

48 000 islänningar har lånat till bilköp hos de största kreditinstituten. Tre fjärdedelar har merparten av lånet knutet till utländska valutor. Den genomsnittliga skulden är 2,2 miljoner isländska kronor.

Myntkorgslånen var en gynnsam affär så länge den isländska kronan steg i värde, men i samband med finanskraschen och kronans ras blev de en svår ekonomisk börda för var tredje hushåll. Lånen kopplades till valutor som schweiziska franc, japanska yen, amerikanska dollar och euro. För den som tog ett myntkorgslån i maj 2007 har i dag skulden ökat med i snitt 146 procent. Samtidigt har många tvingats till arbetslöshet eller sänkta löner medan priserna har stigit.

Socialminister Árni Páll Árnason har nu presenterat ett lagförslag som åtminstone ska lätta skuldbördan något. Den som tog ett myntkorgslån före den 7 oktober 2008 får en del av skulden avskriven. Den som lånade 2,2 miljoner i maj 2007 får en rabatt på 37 procent och en kvarstående skuld på 1,4 miljoner, medan den som tecknade lånet i september 2008 får 13 procent av skulden avskriven och har 1,9 miljoner kvar att betala. Den högsta möjliga rabatten är tre miljoner.

När Árni Páll Árnason lade fram förslaget betonade han att åtgärden inte frånskriver någon från ansvar. Som exempel talade han om en 18-åring som lånat till en dyr BMW utan någon kontantinsats. Han fick lånet utan att låneinstitutet kontrollerade att han hade tillräckliga inkomster för att kunna betala det.

Flera låneinstitut har själva föreslagit avskrivningar. Landsbanki erbjuder till exempel en rabatt på 25 procent för den som byter ett myntkorgslån till ett lån i isländska kronor. Minskningen av skulden gäller även bostadslån. Även SP-Fjármögnun har kommit med liknande förslag.

Héraðsdómur Reykjavíkur fastslog nyligen att Landsbanki inte hade rätt att knyta fordringarna på ett företag till utländska valutor, i det här fallet franc och yen. På grund av kronans ras hade företagets skulder enligt banken stigit från 400 miljoner isländska kronor till 800 miljoner.

Samma domstol har tidigare kommit fram till två olika domslut när det gäller myntkorgslån. Målen ska behandlas med förtur av Hæstiréttur Íslands som väntas avgöra om lånen är lagliga eller inte senast den 21 juni.

Den isländska kronan har hittills i år stärkts med 14 procent mot euron.

Här kan du läsa domslutet i sin helhet, här kan du läsa lagförslaget och här kan du läsa mer om myntkorgslån.