lördag 19 juni 2010

Ny finanslag ska stoppa korsägande

Förbud mot utlåning med värdepapper i det egna finansbolaget som säkerhet. Och tuffare regler för utlåning till den egna företagsledningen. Det är några av huvuddragen i en ny finansmarknadslagstiftning som klubbades av ett enigt allting.

Det nya regelverket ska förhindra en ny spekulationsbubbla där korsägande gör det möjligt att blåsa upp företagens värde genom interna affärer. Samtliga 49 närvarande alltingsledamöter röstade ja till lagen, men både Självständighetspartiet och Framstegspartiet kritiserade regeringen för att inte ha gått tillräckligt långt på vissa punkter samt sakna visioner för en framtida finanssektor i landet.

Finansinspektionen Fjármálaeftirlitið får utökade befogenheter genom större insyn. Lån till styrelsemedlemmar och andra toppchefer inom det egna bolaget måste nu godkännas av myndigheten. Styrelsen och internrevisionen får också ett större ansvar och arbetande styrelseordförande förbjuds.

Lagen innebär även ett totalstopp för utlåning med värdepapper i samma bolag som lånar ut pengarna. Åtgärden ska förhindra att ägare höjer värdet på det egna bolaget genom köp finansierade med lånade pengar från samma bolag. Fjármálaeftirlitið ska också få löpande information från företagen om stora låntagare. Den som inte omfattas av inspektionens tillsyn måste självmant lämna in sådan information.

Den nya lagen innebär dessutom begränsningar för korsägande som ska säkra ett brett ägande. Det ska i sin tur förhindra att en liten krets tar över ett bolag för att mjölka det på tillgångar. Stora aktieköp ska meddelas till Fjármálaeftirlitið. Den som struntar i det kan tvingas att sälja sin aktiepost.

Före månadsskiftet väntas åklagaren Ólafur Þór Hauksson besluta om åtal i de första brottsutredningarna i samband med finanskraschen. Några nya gripanden har inte gjorts. Det blir enligt ett pressmeddelande heller ingen brottsutredning mot de före detta Seðlabanki Íslands-cheferna Ingimundur Friðriksson, Eiríkur Guðnason och Davíð Oddsson samt Fjármálaeftirlitiðs Jónas Fr. Jónsson.

Héraðsdómur Reykjavíkur hävde nyligen kvarstaden mot Skarphéðinn Berg Steinarssons tillgångar. Han har varit verksam inom Stoðir och FL Group. Beslutet gällde skatteskulder och myndigheterna ville frysa bostäder i Reykjavík och Stykkishólmur, fordon samt banktillgångar tillhörande Skarphéðinn Berg Steinarsson. Domstolen hävde dock kvarstaden eftersom lagen inte ger utrymme för att frysa tillgångar när det gäller moms.

Här kan du läsa mer om den nya finansmarknadslagstiftningen, här domslutet om Skarphéðinn Berg Steinarsson i sin helhet och här mer om misstänkta brott begångna i samband med finanskraschen.