måndag 28 juni 2010

Självständighetspartiet säger nej till EU

Självständighetspartiet vill dra tillbaka Islands ansökan om EU-medlemskap. Det beslutade landsmötet i helgen där Bjarni Benediktsson omvaldes till partiledare och Ólöf Nordal valdes till ny vice ordförande.

Som väntat tog landsmötet i Reykjavík ställning för en mer EU-skeptisk politik än tidigare. Förra året kompromissade Självständighetspartiet med dubbla folkomröstningar - en om att inleda förhandlingar med EU om medlemskap och en senare för att ta ställning till resultatet - för att försöka bromsa regeringens närmande till EU. Men de desperata försöken att ena oppositionen och att hitta tillräckligt många vänstergröna som övergav regeringens hållning misslyckades. Den politik som klubbades på det förra landsmötet hade helt enkelt spelat ut sin roll.

Men det var inte huvudargumentet för att nu kräva att Island drar tillbaka ansökan om EU-medlemskap. I stället ansåg sig många partimedlemmar ha fått det bevisat att EU inte är en union för länder i kris, med Grekland som avskräckande exempel. Förutsättningarna för en stark isländsk ekonomi är bättre på egna ben. Dessutom ser många det brittiska och nederländska agerandet kring Icesave som ett bevis för att EU är en organisation med betydande demokratiska brister. Självständighetspartiet vill också utreda hela hanteringen av Icesave eftersom det enligt landsmötet är uppenbart att många "misstag" gjorts.

Bjarni Benediktsson riktade särskilt in sig på vad han kallade "brittiska hot" i ett tal där han välkomnade landsmötets beslut om Europapolitiken. Om Självständighetspartiet inte får möjlighet att stoppa förhandlingarna om EU-medlemskap måste partiet agera för ett så gynnsamt avtal som möjligt som islänningarna sedan får ta ställning till i en folkomröstning.

När alltinget röstade i EU-frågan förra året var Ragnheiður Ríkharðsdóttir ende självständighetspartist som sade ja. Hon gjorde ingen hemlighet av sitt missnöje över landsmötets beslut. Somliga delegater lämnade också lokalen i besvikelse. Men Ragnheiður Ríkharðsdóttir sade också att det var viktigt att hålla ihop partiet, även om hon kommer att fortsätta att arbeta för en mer EU-vänlig politik.

Även Benedikt Jóhannesson, ordförande för partiets EU-vänner, var mycket besviken. Han anklagade vissa EU-anhängare för att inte offentligt våga stå för åsikten under landsmötet. Han tyckte också att beslutet var olyckligt eftersom det kan göra det svårt att bilda en koalition med något annat parti än Gröna vänstern.

62 procent av delegaterna röstade för att ge Bjarni Benediktsson nytt förtroende som partiledare. Motkandidaten Pétur H. Blöndal samlade 30 procent av rösterna.

Statsvetaren Stefanía Óskarsdóttir säger till Vísir att Bjarni Benediktssons ställning inom partiet fortfarande inte är övertygande. När han valdes till ledare var stödet sextioprocentigt. Nu fick han 573 av 925 röster. Pétur H. Blöndal meddelade att han ställde upp bara några timmar före valet - med en starkare motkandidat hade Bjarni Benediktsson enligt Stefanía Óskarsdóttir kunnat förlora makten över partiet.

Ólöf Nordal valdes till ny vice ordförande med en större majoritet. 692 av 893 lade sin röst på alltingsledamoten. Lára Óskarsdóttir fick 155 röster och Steinunn Ruth Stefnisdóttir 16 röster.

Bjarni Benediktsson vill också minska landsbygdsdistriktens inflytande i valen till alltinget. Det ska genom en uppdelning av valkretsarna med färre ledamöter i respektive distrikt. Han flaggade även för ökade personvalsinslag - något som även regeringen är positiv till.

Davíð Oddsson, tidigare ledare för Självständighetspartiet och chefredaktör för Morgunblaðið, var en av besökarna men talade inte under landsmötet.

Även Gröna vänstern hade möte i helgen, och också där var EU-kritikerna i majoritet. Partiledaren, finansministern Steingrímur J. Sigfússon, argumenterade för att folket ska ta ställning i frågan, men beskrev EU som "ett spöke" som Island behöver bli kvitt. Hans egen åsikt är att Island inte har något att hämta i unionen och bör stanna utanför.

Steingrímur J. Sigfússon sade även att ingen i partiet hade röstat mot sin övertygelse i EU-frågan - ett rykte som cirkulerat ända sedan några av Gröna vänsterns ledamöter förra året i alltinget med tårar rullande nedför kinderna motiverade sina ja-röster till att inleda förhandlingar om medlemskap. Mötet ställde sig också bakom att Island inte ska gå med i EU.

Under Socialdemokraternas möte i Seltjarnarnes var inställningen som väntat en annan. Statsminister Jóhanna Sigurðardóttir talade sig varm för möjligheterna som ett EU-medlemskap erbjuder, och om Island inte tar chansen nu kan det dröja många årtionden innan den återkommer.

Jóhanna Sigurðardóttir sade att Island står inför fyra stora avgöranden. Utöver Europapolitiken gäller det en ny konstitution, ett nytt fiskekvotsystem som ska "tjäna allmänhetens intressen och inte särintressen" samt att det slås fast i grundlagen att naturtillgångarna tillhör folket. Hon vill att islänningarna själva ska få ta ställning till dessa förslag i folkomröstningar.

Här kan du läsa Bjarni Benediktssons tal i sin helhet, här landsmötets politiska plattform, här Gröna vänsterns ställningstaganden, här Jóhanna Sigurðardóttirs tal i sin helhet och här mer om Självständighetspartiets landsmöte.