tisdag 20 juli 2010

436 500 personer bor på Island år 2060

År 2060 kommer 436 500 personer att bo på Island. Men födelsetalen minskar och från år 2052 och framåt kommer befolkningsökningen enbart att bero på fortsatt inflyttning till landet. Det skriver Hagstofa Íslands i en ny rapport.

Förra året gick till historien då det var första gången sedan 1889 som antalet invånare på Island minskade. Utflyttningen från landet var stor. Flyttnettot var minus 4 835 personer. Både islänningar och utländska gästarbetare valde att lämna landet när arbetsmarknaden drabbades av finanskrisen.

Även 2010 kan enligt rapporten bli ett år då befolkningen minskar något, om än inte lika dramatiskt som under 2009. Men från 2011 och framåt väntas en stadig ökning av antalet invånare. Det rör sig dock inte om lika kraftiga ökningar som under det ekonomiska uppsvinget som föregick krisen. Antalet islänningar väntas öka med mellan 0,5 och 1 procent under de 50 kommande åren.

Under 2000-talet hade Island den största befolkningsökningen i Europa. Inflyttningen till landet tillsammans med lång livslängd och Europas högsta nativitet låg bakom tillväxten.

Befolkningen kan förvänta sig att leva ännu längre. I dag är medellivslängden för isländska kvinnor 83,3 år. År 2060 väntas den ha ökat till 87,1 år. Genomsnittsmannen blir i dag 79,7 år. Om femtio år väntas medellivslängden för män vara 85 år.

Andelen äldre blir också större. År 2060 väntas 21,1 procent av befolkningen ha fyllt 67 år. I dag är 10,4 procent av islänningarna 67 år eller äldre. Andelen personer som inte har fyllt 18 år minskar från 25,4 procent i dag till 21,2 procent år 2060.

År 2052 kommer antalet dödsfall överstiga antalet födslar. Antalet dödsfall per invånare väntas år 2060 vara 11,4 mot 9,7 födslar. Därefter kommer befolkningsökningen enbart bero på fortsatt immigration. Även inflyttningsnettot till Island väntas vara positivt under hela perioden. Utan immigration kommer annars antalet invånare att börja dala omkring år 2040.

Samtidigt skapar det ekonomiska läget osäkerhet. Om återhämtningen blir långsam kommer det också att inverka på befolkningsutvecklingen. Högre arbetslöshet betyder lägre befolkningstillväxt från dagens 317 600 invånare.

Hagstofa Íslands har också räknat på andra scenarior. En pessimistisk prognos är att Island år 2060 har 386 500 invånare den 1 januari 2060, en optimistisk att antalet islänningar då är 493 800.

317 900 personer bodde på Island den 30 juni i år, enligt preliminär statistik från Hagstofa Íslands. Av dessa är 21 100 utländska medborgare. Flyttnettot var minus 710 personer - 550 fler utlänningar flyttade från än till Island, och 160 fler utlänningar flyttade från än till Island. Islänningarna flyttar främst till Norge medan majoriteten av utlänningarna återvänder till Polen.

Här kan du läsa mer om befolkningsutvecklingen på Island.