onsdag 14 juli 2010

Álftanes väljer Garðabær framför Reykjavík

Islands 76 kommuner är sannolikt snart bara 75. Kommunstyrelsen i Álftanes vill gå samman med Garðabær. Det betyder att den krisdrabbade kommunen väljer bort ett samgående med Reykjavík.

Álftanes är en kommun i ekonomisk knipa. Skulderna uppgår till cirka sju miljarder isländska kronor efter att bland annat ha satsat på en dyr idrotts- och badanläggning. För att klara finanserna skjuter staten till 185 miljoner kronor i en första etapp, och både kommunal- och fastighetsskatten höjs kraftigt samtidigt som den kommunala servicen skärs ned med 13 procent.

Skatterna kommer att ligga kvar på samma nivå - kommunalskatten på minst 14,5 procent och fastighetsskatten på 0,4 procent - till åtminstone 2015. Det innebär i sin tur att kommunen fruktar att många ekonomiskt pressade hushåll kan lämna Álftanes för att komma undan skattetrycket.

Majoriteten i kommunen väljer nu att inleda formella förhandlingar om ett samgående med Garðabær i stället för Reykjavík. Självständighetspartiet, Framstegspartiet och Guðmundur G. Gunnarsson från en oberoende lista står bakom förslaget. Valet motiveras med att när väljarna i mars tillfrågades om vilken kommun de helst ville gå samman med föredrog 44 procent Garðabær mot 34 procent för Reykjavík.

Álftaneshreyfingin, som har ett av sju mandat i kommunen, protesterar dock mot att de tre övriga partierna inte låter befolkningen ta ställning till frågan på nytt.

Diskussioner har förts även med Reykjavík, och borgmästaren Jón Gnarr sade nyligen i ett pressmeddelande att de var positiva och helt i linje med Bästa partiets och Socialdemokraternas önskan om att förena kommunerna i huvudstadsregionen.

Även om både Reykjavík och Garðabær är intresserade av ett samgående så lär skuldfrågan behöva lösas innan någon säger definitivt ja till Álftanes. Skulden per kommuninvånare i Garðabær skulle nämligen öka med 545 000 isländska kronor vid en sammanslagning med Álftanes. För Reykjavík skulle räkningen stanna på 60 000 kronor per person.

Befolkningen i Garðabær kommer att få ta ställning till ett samgående med Álftanes i en folkomröstning.

Här kan du läsa mer om Álftanes.