lördag 24 juli 2010

Dagens citat

"Att jungfrulegenderna i norrön översättning har anpassats till de isländska ättesagornas värld är på flera sätt tydligt. De brutala romerska hövitsmän och prefekter som vill tvinga jungfrumartyren till underkastelse kallas till exempel 'jarlar', och de romerska avgudar som man vill tvinga henne att dyrka kallas Tor och Oden i stället för originalets Jupiter och Merkurius."

Lars Lönnroth i Svenska Dagbladet om hur latinska legender i översättningen till fornisländska anpassades till sagatraditionen och asatron.