söndag 25 juli 2010

Dagens citat

"Det er veldig uklart hva utfallet av høyesterettsdommen blir. Det er ikke endelig avklart hvilken behandling lånene skal få. ... Noen låntagere må trolig betale tilbake store summer i islandske kroner, mens andre vil få en meget lett gjeldsbyrde. ... Hvis det går slik at de som har lånt bare må betale de lave utenlandske rentene på det opprinnelige lånebeløpet i islandske kroner, vil det få store konsekvenser for bankene og hele det finansielle systemet. Staten må gå inn med ganske store penger."

Þórólfur Matthíasson, professor i ekonomi vid Háskóli Íslands, i Aftenposten om ovissheten kring myntkorgslånen - läs mer här.