torsdag 8 juli 2010

EU-parlamentet: Island ska betala för Icesave

Icesave-tvisten är en angelägenhet mellan Island, Storbritannien och Nederländerna. Men EU:s åsikt är också att Island ska ansvara för insättningsgarantin i Icesave. Det är innebörden i en resolution som Europaparlamentet antog i går där Island "bör välkomnas som ny EU-medlem".

Den isländska förhandlingsdelegationen träffade i förra veckan sina brittiska och nederländska motparter för första gången på fyra månader. Mötet i Reykjavík handlade främst om att ta fram en handlingsplan för höstens Icesave-diskussioner. Några förhandlingar om själva sakfrågan ägde inte rum. Finansminister Steingrímur J. Sigfússon säger till Fréttablaðið att det var problematiskt att få till ett möte:
"Det har varit mycket svårt att få i gång de här samtalen efter folkomröstningen i mars. Men det är positivt att man nu är beredd att börja arbeta med det här igen."

EU gav klartecken till att inleda förhandlingar om villkoren för isländskt medlemskap i juni. Men Icesave-tvisten är fortfarande ett hinder i vägen. Enligt Internationella valutafonden är det osäkert när den tredje översynen av Islands ekonomi kan ske. Den är planerad till hösten, men kan liksom den andra blockeras av Storbritannien, Nederländerna och de nordiska länderna. Utan fortsatta lånegarantier genomförs inte översynen, och IMF:s åsikt är att de på nytt kan utebli så länge dispyten inte är löst, rapporterar Vísir.

Nederländerna och Storbritannien har tidigare hävdat att Islands förhandlingar om EU-medlemskap kan vara ett sätt att tvinga fram ett avtal om Icesave. Europaparlamentet ställer sig bakom Efta Financial Authoritys utlåtande om att Island ska ansvara för insättningsgarantin, men vill att länderna löser konflikten på egen hand.

Samtidigt hyllas Island i resolutionen för en "stark demokratisk kultur" och Europaparlamentet uppmanar vidare isländska myndigheter att med anledning av det svaga intresset för inträde i unionen "ta initiativ till en debatt som tar upp de problem kring ett EU-medlemskap som det isländska folket upplever".

Det är ett uttalande som ofrivilligt slår huvudet på spiken. Att EU inte vill pröva det juridiska ansvaret för Icesave i domstol är för många kritiker inte ett bevis på en "stark demokratisk kultur" inom unionen, och "de problem ... som det isländska folket upplever" är i stor utsträckning just att EU sätter medlemmarnas intressen före rättvisa.

Europaparlamentet ställer sig även bakom Nederländernas och Storbritanniens krav på ersättning för Icesave-lånen. Enligt resolutionen "motsatte sig islänningarna den återbetalningsplan som följde i kölvattnet av Icesaves kollaps". Europaparlamentet fäster alltså ingen vikt vid den Icesave-lag som alltjämt gäller på Island, men där Storbritannien och Nederländerna ansåg att ersättningen för lånekostnaderna var för liten.

Valfångsten får också kritik. Enligt resolutionen står den "i bjärt kontrast till existerande EU-lagstiftning." Tyskland har tidigare villkorat EU-inträdet med slopad jakt på val.

Fångsten har liten ekonomisk betydelse, men har stort symbolvärde i båda läger. Den nuvarande rödgröna koalitionen på Island kan förmodligen tänka sig att upphöra med jakten. Frågan är bara hur ett sådant beslut skulle tas emot av opinionen.

372 ton valkött av förra årets fångst har enligt Stöð 2 exporterats till Japan. Omkring 1 100 ton förvaras alltjämt i isländska fryshus i väntan på köpare.

Om den tyska inställningen i valfrågan kan skapa problem för Island, så kan den tyska hållningen i fiskepolitiken kanske bli till Islands fördel. Det tyska parlamentet anser nämligen att EU:s fiskepolitik är misslyckad och att det isländska kvotsystemet är en framgångsrik förebild. Möjligen kan den åsikten lösa knutar i de förväntat svåra förhandlingarna om just fisket.

Här kan du läsa mer om Island och EU.