tisdag 6 juli 2010

Fem dagars jakt på lunnefågel

Även i år blir det bara fem dagars jakt på lunnefågel på Västmannaöarna. Kommunstyrelsen fattade beslutet på grund av de senaste årens små kullar. Men i år väntas fler fågelungar än tidigare somrar.

Vanligtvis brukar jakten på lunnefågel pågå i 55 dagar. Men i år bantas jakten till fem dagar mellan den 24-28 juli. En enig kommunstyrelse står bakom beslutet.

Tidigare fångades omkring 100 000 lunnefåglar varje år. Förra året var antalet 3 000. I år väljer också flera jaktlag att helt ställa in jakten.

Sedan 2005 har beståndet av lunnefåglar nämligen minskat snabbt. Återväxten har bara varit en tiondel av vad som krävs för att bibehålla samma nivåer som under början av 2000-talet.

Nedgången tros bero på att de tobisfiskar som lunnefågeln lever på blir allt mer sällsynta i havet runt Västmannaöarna. Det gör att fåglarna ibland måste flyga långt för att hitta föda till ungarna eller försöker ge dem för stora fiskar. Sedan 1998 har vattentemperaturen ökat med 1,5 grader. Även salthalten har stigit. Silvertärnan minskar också i antal på Västmannaöarna, och också den lever till stor del på tobisfiskar.

I år ser det visserligen bättre ut än tidigare. Omkring 75 procent av fågelparen har lagt ägg, vilket motsvarar snittet för hela landet. Däremot är lunnefåglarna på Västmannaöarna senare än andra. Många ägg lades efter den 15 juni och inga ungar har ännu synts till. På andra platser har mellan 10 och 50 procent av lunnefågeläggen redan kläckts. Ändå var fåglarna på Västmannaöarna tio dagar tidigare än förra året, skriver Morgunblaðið.

Biologer har tidigare argumenterat för ett totalt jaktstopp på lunnefågel på Västmannaöarna, men även i år blir det alltså viss jakt. Det antal fåglar som fångas då är dock förhållandevis litet och tros inte ha någon större inverkan på beståndet som helhet.

Lunnefåglarna föds också allt senare. Det innebär att de kan vara mindre än normalt när de lämnas av föräldrarna, samt att de tar sig ned till havet senare vilket gör att färre ungdomar kan ta hand om förvirrade fåglar. Det är nämligen tradition på Västmannaöarna att barn och ungdomar i slutet av sommaren samlar in lunnefåglar som flugit vilse på vägen till havet, tar hem dem över natten och släpper ut dem vid stranden på morgonen.

En lunnefågel som klarade förra sommaren är Angie. Hon togs om hand av 18-årige öbon Andri Þór Gylfason, som alltid drömt om att ha en lunnefågel som husdjur och därför inte släppte tillbaka Angie.

När familjen åker bort får Angie bo på det lokala fiskmuseet på Hemön. Enligt Eyjafréttir följer Angie annars med överallt och trippar in i köket när hon är sugen på lodda. Andri Þór Gylfason medger dock att föräldrarna är måttligt förtjusta i att huset för det mesta är fullt av fågelskit.

Här kan du läsa mer om framtiden för lunnefågeln.