måndag 19 juli 2010

Gunnuhver åter öppen för besökare

Islands största heta källa fylld av kokande lervälling, Gunnuhver, är åter tillgänglig för besökare. För två år sedan spärrades området kring Gunnuhver av sedan källan växt kraftigt i storlek och explosioner förstörde utsiktsplatsen och stigarna.

Gunnuhver ligger på Reykjanestá på Islands sydvästra spets strax växter om Grindavík. Sommaren 2008 stängdes området för besökare sedan den heta källan brett ut sig och fått flera explosioner. Sprängningarna förstörde utsiktsplatsen och stigarna på platsen.

Eftersom ångan från den heta källan dessutom var ovanligt tät fanns det risk för att besökare kunde råka trampa snett i dimman - och därför valde Almannavarnir att spärra av Gunnuhver.

Nu har Gunnuhver öppnats på nytt. Det finns en ny utsiktsplats, en ny gångväg och nya stigar som gör det möjligt att titta närmare på Islands största heta källa fylld av het lervälling. Gunnuhver är nu omkring tjugo meter i diameter.

Gunnuhver har enligt legenden fått sitt namn efter Gunna, en kvinna som sägs ha anklagats för att ha varit besatt av magi. Hon slängdes levande i den heta källan utan att ha fått en rättvis rättegång. Sedan dess bär platsen hennes namn.

Vid Gunnuhver finns också flera mindre varma källor som också innehåller kokande lervälling och ger ifrån sig svavelrykande ånga.

Kommunen Grindavíkurbær har lagt ut ett videoklipp från invigningen här och här kan du läsa mer om Gunnuhver och Reykjanestá.