fredag 30 juli 2010

Halldór Laxness hem får kulturminnesmärkning

Halldór Laxness hem Gljúfrasteinn i Mosfellsbær skyddas genom kulturminnesmärkning. Kulturminister Katrín Jakobsdóttir ställer sig bakom förslaget från Húsafriðunarnefnd.

Författaren Halldór Laxness är Islands ende Nobelpristagare. Han flyttade in i Gljúfrasteinn 1945 och bodde där till sin död 1998. Huset var både familjehem och arbetslokal för författaren. Staten köpte byggnaden 2002, hundra år efter Halldór Laxness födelse. Två år senare öppnades Gljúfrasteinn som ett museum för allmänheten.

Halldór Laxness arbetsrum och bibliotek ser i dag i princip ut som när han var i livet - inklusive den pulpet där han gärna stod och skrev sina böcker.

Byggnaden ritades i funkisstil av arkitekten Ágúst Pálsson. En av anledningarna till kulturminnesmärkningen är "dess samspel mellan natur och läge".

På Island finns omkring 400 skyddade byggnader. 250 av dem är fredade på grund av ålder, medan 150 är skyddade genom politikerbeslut. Kulturminister Katrín Jakobsdóttir ställde sig i det här fallet bakom Húsafriðunarnefnds förslag att skydda Gljúfrasteinn.

Utöver att fungera som ett museum över Halldór Laxness är Gljúfrasteinn också ett kulturcentrum där det regelbundet arrangeras föreläsningar och mindre konserter.

Här kan du läsa mer om Gljúfrasteinn.