fredag 2 juli 2010

Island och Efta i öppet gräl om Icesave

Icesave-tvisten är inte bara en nyckel till de isländska förhandlingarna om EU-medlemskap. Den är också på väg att skapa ett storbråk inom Efta. Tillsynsmyndigheten Efta Financial Authoritys president Per Sanderud anser att Island ska ansvara för insättningsgarantin, men från höger till vänster får han kritik för att vara partisk och inte förstå vad han pratar om.

För en månad sedan meddelade Efta Financial Authority, EFA, att det var Islands sak att ansvara för insättningsgarantin knuten till Landsbankis Icesave. Beskedet motiverades med att det var regelverkets grundtanke att spararna alltid skulle vara skyddade, även om det inte finns något som säger att staten ska ta över ansvaret om garantifonden kollapsar.

Ställningstagandet väckte starka känslor och anklagades för att vara skräddarsytt för att passa britter och nederländare. Samtidigt såg många kritiker EFA:s beslut som något positivt, eftersom det öppnade en möjlighet att pröva ansvarsfrågan i domstol.

Sedan dess har det gnisslat rejält mellan Island och EFA i allmänhet och Per Sanderud i synnerhet. När parterna träffades under ett ministermöte i torsdags ägde grälet rum framför öppen ridå. Utrikesministern Össur Skarphéðinsson dömde ut Per Sanderud som oinsatt och partisk, medan EFA-presidenten kontrade med att kalla ministern för en "liten vulkan".

Regeringen har vid två tillfällen i alltinget beslutat om att ersätta Nederländerna och Storbritannien för insättningsgarantin i Icesave. Den första lagen gäller än på Island, men godkändes inte av motparterna eftersom de ansåg att kompensationen för lånekostnaderna var tillräcklig. Den andra lagen stoppades av presidenten Ólafur Ragnar Grímsson och en övervägande majoritet av islänningarna i en folkomröstning.

Össur Skarphéðinsson hävdar i Aftenposten att Per Sanderud insinuerade att Island inte vill betala, och då ilsknade han till:
"Han gikk over streken. Han insinuerte at islendingene ikke vil betale. Det er totalt feil. Hvis det er noen i verden som ikke burde brukt de ordene, er det fyren som skal være rettferdig og uten fordommer, lederen for ESA. ... Det var en veldig skarp ordveksling mellom meg og Sanderud."

Per Sanderud anser att oavsett Islands avsikter, så har regeringen ännu inte levt upp till de skyldigheter som EFA anser att den har eftersom det inte finns något avtal om Icesave som godkänts av samtliga inblandade:
"Det var en liten lokal vulkan. Jeg vet ikke om asken har lagt seg ennå. Det får være hans sak. ... Vi mener at det her er et brudd på direktivet som er ment å beskytte innskyterne. Island har ikke betalt tilbake til England og Nederland. Vi mener at det er et ansvar for den islandske staten å gjøre det. Så langt har de ikke gjort det. Det er vår sak, det er det som i mitt innlegg var hovedpoenget."

Guðlaugur Þór Þórðarson, alltingsledamot för Självständighetspartiet, var också med på mötet. Även han anklagar i Morgunblaðið Per Sanderud för okunnighet och partiskhet:
"Jag tyckte att han hade ett lite underligt perspektiv på Island och finanskrisen. ... Jag anser att inställningen hos den här mycket mäktige mannen är ett problem. Och det var inte så att han hade starka argument för sin sak, tvärtom tycktes han inte ha någon välgrundad åsikt om den här tvisten. Det här är en organisation som vi är medlemmar av och det är oerhört viktigt att den väl och genomtänkt granskar sådana frågor som rör våra intressen."

Per Sanderud kritiserade i beslutet även de isländska nödlagarna som klubbades i oktober 2008. EFA:s åsikt är att de diskriminerade utländska sparare. Guðlaugur Þór Þórðarson hävdar att Per Sanderud under mötet backade i den frågan, men att huvudfrågan för EFA:s del var om Island skulle betala för insättningsgarantin eller inte.

Island har ytterligare en månad på sig att svara på EFA:s utlåtande. Om det blir en rättsprocess tar den förmodligen åtminstone ett och ett halvt år i anspråk.

Den isländska förhandlingsdelegationen har i dag och i går haft överläggningar med brittiska och nederländska Icesave-förhandlare i Reykjavík. Samtalen går enligt ett pressmeddelande ut på att utbyta information och förbereda kommande möten. Veckans överläggningar var första gången parterna träffats på fyra månader.

Här kan du läsa mer om dispyten mellan Island och EFA.