torsdag 22 juli 2010

Isländska matpriser inte längre dyrast i Europa

För två år sedan var Island dyrast i Europa. Nu ligger matpriserna på samma nivå som i Sverige. Men den mat som har blivit billigare för turister har blivit betydligt dyrare för islänningarna.

Under flera år var Island ett av Europas dyraste länder att leva i. 2006 var de isländska livsmedelspriserna enligt en EU-undersökning 61 procent dyrare än det europeiska snittet. Två år senare hade gapet till den europeiska snittnivån enligt en undersökning gjord av Samkeppniseftirlitið växt till 61 procent.

Men den svaga isländska kronan har gjort Island avsevärt billigare för utlänningar. Matpriserna är nu enligt Hagstofa Íslands fyra procent över EU-genomsnittet, vilket innebär samma prisnivå som i Sverige.

Alkohol är fortfarande dyrt på Island, och priserna är 68 procent över medelvärdet i EU. Andra varor som är dyra i landet är bröd, tobak och frukt och grönt. Fisk är däremot billig mat på Island, och kostar bara 80 procent av EU-snittet. Även ägg- och mjölkprodukter är mer prisvärt på Island.

Europas dyraste land är nu Norge där matpriserna är 54 procent över snittet. I Danmark ligger livsmedelskostnaden 39 procent över medelvärdet och i Finland 20 procent över. Billigaste landet är Makedonien där matkorgen bara kostar 52 procent av EU-snittet.

Men för den som inte tjänar på att den isländska kronan har sjunkit har livsmedelspriserna däremot stigit. Enligt Alþýðusamband Íslands har importerade livsmedel blivit omkring 70 procent dyrare under de två senaste åren, och enligt SFR:s prisundersökning har matpriserna ökat med 66 procent sedan 2006. Efter finanskraschen i oktober 2008 har priserna stigit med 34 procent.

Här kan du läsa mer om prisnivån på Island.