söndag 18 juli 2010

Kris för exporten av isländskt ejderdun

Den svaga isländska kronan har gynnat exporten och skapat en positiv handelsbalans. Men landets 400 ejderfarmare har inte kunnat sälja mer än tidigare. Efterfrågan på den viktiga japanska marknaden har nämligen halverats.

Island exporterade under 2009 varor för 574 miljarder isländska kronor, en uppgång med 5,3 procent jämfört med föregående år. Fisket tog åter täten som landets viktigaste inkomstkälla. Fiskprodukter svarade för 34,8 procent av exportintäkterna jämfört med 33,4 procent för metallindustrin. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Island stod före krisen för omkring 70 procent av världsproduktionen av ejderdun. Varje år producerar landets 400 ejderbönder tre ton dun. Men exporten går dåligt trots att den svaga kronan borde gynna branschen.

Jónas Helgason, bonde på Æðey och ordförande för Æðarræktarfélag Íslands, säger till Fréttablaðið att ejdernäringen just nu genomgår en djup kris:
"Vi har inte på något sätt tjänat något på valutakursförändringarna som skett på grund av krisen här hemma. ... Den här krisen är på väg att slå det mesta som jag minns. Senast det var en så djup kris var omkring 1990."

Förra året exporterades bara 1,5 ton ejderdun, alltså bara halva produktionen. Detta trots att priset då var omkring 45 000 isländska kronor per kilo. Före finanskraschen och kronans ras gick ett kilo på 115 000 kronor.

Två tredjedelar av ejderfarmarna är medlemmar i Æðarræktarfélag Íslands. Många väljer ändå att sälja ejderdun för att tömma lagret trots de låga världsmarknadspriserna. Det är i synnerhet på den viktiga japanska marknaden som efterfrågan har minskat med hälften.

De flesta ejderbönderna finns vid Breiðafjörður i Vesturland. Ejderdun är också en viktig inkomstkälla för bönderna på mindre öar som just Æðey, Vigur och Skáleyjar. På dessa öar finns i dag bara en enda kvarvarande familjegård.

Jónas Helgason tror dock att efterfrågan på ejderdun kommer att öka:
"Det är ett faktum att det finns parter som utnyttjar det här för att sänka priset i utländska valutor för att sälja dun som de har. Men det har visat sig genom tiden att när priset sänks på det sättet så ökar man inte försäljningen. ... De här kriserna som dyker upp återhämtar sig alltid till slut. Frågan är bara när det blir."

Här kan du läsa mer om isländskt ejderdun.