torsdag 22 juli 2010

Makrillen nytt hinder för EU-medlemskap

Makrillen simmar upp som en ny knäckfråga i de isländska förhandlingarna om EU-medlemskap. EU, Färöarna och Norge har inte velat erkänna Island som ett kustrike med rätt att fiska makrill. Nu klagar även Irland på det isländska makrillfisket.

Makrill är en art som bara har funnits i havet runt Island i några få år. Anledningen till att makrillen rör sig norrut är den stigande vattentemperaturen i Atlanten. Fisken har snabbt spritt sig runt nästan hela den isländska kusten, och i år har stora stim siktats vid Steingrímsfjörður och Húnaflói i nordväst, och i Kópavogur och Keflavík har det blivit ett populärt nöje att fiska makrill med spö från hamnpiren.

Fångsterna har närmast exploderat. 2006 fiskades 4 200 ton makrill, året därpå 36 000 ton, 2008 uppgick fångsterna till 112 000 ton och 2009 till 116 000 ton.

Årets fångstkvot är 130 000 ton och isländska företag gör miljardinvesteringar för att kunna dra nytta av makrillen. Men fisket är omstritt. Island fiskar nämligen på ensidigt utfärdade kvoter.

I flera år har Island, Norge, Färöarna och EU försökt enas om en kompromiss kring makrillfisket. Så sent som i maj träffades parterna utan att kunna nå en lösning. Nästa möte äger enligt ett pressmeddelande rum i slutet av sommaren.

Det var första gången som Island fått en plats vid förhandlingsbordet. Tidigare har Island enbart erbjudits observatörsstatus, och därmed heller inget inflytande över fångstkvoterna.

EU, Färöarna och Norge fångar i år omkring 700 000 ton makill. Utöver det tillkommer alltså det isländska fisket.

Island anser att EU, Färöarna och Norge diskriminerar landet genom att inte tilldela några kvoter eller erkänna landet som ett kustrike med rätt till makrillfiske. Den kampen har pågått utan framgång i tio år. Färöarna, Norge och EU hävdar att det isländska fisket gör att beståndet hotas och i Norge, Skottland och Irland kallar vissa det till och med för tjuvfiske.

I Norge bojkottas import av isländsk makrill vilket gör att fisken i regel blir djur- i stället för människofoder, något som i sin tur innebär en halvering av intäkterna från fisket eftersom den makrill som blir människoföda säljs för betydligt högre priser.

Makrillen har snabbt blivit en viktig intäktskälla. I takt med den snabba ökningen av beståndet runt Island investerar också allt fler i fisket. I Vopnafjörður har HB Grandi till exempel satsat fyra miljarder isländska kronor, skriver Morgunblaðið.

Nu protesterar även Irland mot det isländska makrillfisket. Fiskeministern Sean Connick hävdar att det hotar både beståndet och irländska fiskare. Dessutom fruktar han att Islands agerande ska ge Färöarna mod att ensidigt utöka fångstkvoterna för makrill. Åtta medlemsländer ska ha ställt sig bakom den irländska protesten. Irland kommer också att ta upp makrillfrågan under förhandlingarna om isländskt EU-medlemskap.

EU:s fiskekommissionär Maria Damanaki har skrivit ett formellt brev till utvidgningskommissionären Stefan Füle och meddelat att den olösta fisketvisten kan vara negativ för Islands förhandlingar om villkoren för inträde i unionen. Maria Damanaki skriver vidare enligt The Irish Times att det ökande isländska makrillfisket är orättfärdigt:
"I would like to inform you about a very serious issue, which risks impacting negatively on the forthcoming accession negotiations between the EU and Iceland. ... There is currently a major disagreement between the EU and Iceland on the management of one of the major commercially important fish stocks in the northeast Atlantic, namely, mackerel. ... Iceland’s approach is impacting negatively on the stock and has a particularly detrimental impact on EU fishing interests since we are the major shareholder in this fishery."

Friðrik Arngrímsson, ordförande för branschorganisationen LÍÚ, säger till Vísir att EU, Norge och Färöarna har haft tio år på sig att erkänna Island som ett land med rätt att fiska makrill, men har ignorerat frågan.

Mötet i maj sägs dock ha förts i positiv anda. Utan en överenskommelse om makrillfisket uppstår annars ännu en svår fråga att lösa i de redan förväntat problematiska förhandlingarna med EU om det isländska fisket.

Här kan du läsa mer om makrillfisket och här mer om Island och EU.