lördag 31 juli 2010

Mycket torsk men lite kolja i isländskt vatten

Torsken är allt mer jämnt spridd i havet runt Island. Det finns också ovanligt mycket stor torsk i vattnet. Däremot fortsätter beståndet av kolja att minska. Det visar Hafrannsóknastofnunins provfiske.

Mest torsk fångades utanför Norðurland, men beståndet blir allt mer jämnt fördelat runt Island. Det finns just nu ovanligt mycket stor och gammal torsk i havet, medan årgången 2008 visat sig vara något svagare än väntat. 2009 tycks däremot ha varit ett starkt år med reproduktion klart över snittet.

Det totala beståndet beräknas till omkring 720 miljoner ton, vilket är samma nivå som förra året. Det innebär att kvoterna för nästa fiskeår kommer att minska något om regeringen håller fast vid samma riktlinjer som tidigare. Friðrik J. Arngrímsson, vd för branschorganisationen Landssamband íslenskra útvegsmanna, skriver i ett uttalande att provfisket därför är en besvikelse, och anser att regeringen offrar viktiga ton från djuphavsfisket till förmån för kustfisket.

Beståndet av kolja fortsätter att minska. Det beräknas nu bara vara en tredjedel av de mängder som fanns mellan 2003 och 2007 när det var som störst. Minskningen beror främst på att allt mindre av den stora årgången från 2003 finns kvar i havet. Både 2008 och 2009 var dåliga år för koljan, och fiskar från 2007 utgör nu den största andelen.

Bestånden av långa, uer, marulk, rödspätta och bergtunga är fortsatt goda. För arter som hälleflundra, havskatt och sandskädda väntar däremot sannolikt fortsatt låga fiskekvoter.

Vattentemperaturen var också högre i hela Atlanten runt Island jämfört med förra året. Marulken fortsätter att sprida sig, och detsamma gäller även piggvaren som nyligen för första gången fiskades norr om Skagaströnd.

Norðurskels satsning på odling av blåmusslor utanför Hrísey går nu så bra att efterfrågan är dubbelt så stor som tillgången. Varje vecka exporteras omkring 3 000 kilo, vilket är mer än under hela förra året. Den största kunden finns i Belgien, och är redo att köpa 6 000 kilo i veckan, skriver Vísir.

Island exporterade under 2009 fiskprodukter till ett totalt värde av 208 miljarder isländska kronor. 79 procent av försäljningen gick till EES-länder. Intäkterna ökade med 10,9 procent jämfört med 2008 men minskade i kvantitet med fyra procent till 669 000 ton. Djupfrysta produkter stod för omkring hälften av exporten. Den enskilt viktigaste exportvaran är saltad torsk. Det visar statistik från Hagstofa Íslands.

Här kan du läsa mer om odlingen av musslor och här mer om fiskekvoterna.