söndag 18 juli 2010

Näst lägsta arbetslösheten efter finanskraschen

Arbetslösheten på Island var i juni 7,6 procent. Det är den lägsta siffran sedan oktober förra året. Andelen arbetslösa väntas minska även under juli. Det förutspår Vinnumálastofnun.

I snitt var 12 988 personer utan jobb under juni månad i år. Det är en minskning av andelen arbetslösa med 0,7 procentenheter jämfört med maj. Arbetslösheten väntas minska ytterligare något i juli.

Arbetslösheten ökade dramatiskt i kölvattnet av finanskraschen hösten 2008. De högsta noteringarna, 9,3 procent, gjordes i februari och mars i år. Juni månads siffror är de näst lägsta på ett och ett halvt år.

I Reykjavíkområdet minskar inte andelen arbetssökande lika snabbt som på landsbygden, och i huvudstadskommunerna är arbetslösheten alltjämt också högre, 8,5 procent jämfört med 5,9 procent ute i landet.

Suðurnes är dock alltjämt den värst drabbade regionen med 11,9 procent arbetslösa. Därefter följer alltså Reykjavíkområdet med 8,5 procent, Norðurland eystra med 5,7 procent, Suðurland med 5,2 procent, Vesturland med 4,4 procent, Västfjordarna och Austurland med 3,1 procent och Norðurland vestra med 2,6 procent.

Tre kommuner har full sysselsättning: Skorradalshreppur i Vesturland, Bæjarhreppur i Västfjordarna och Akrahreppur i Norðurland vestra.

Andelen långtidsarbetslösa minskar också men är fortfarande hög. 59 procent av de arbetssökande har varit utan jobb i minst sex månader, och 32 procent i över ett år. Personer mellan 16 och 24 år utgör 17,5 procent av de arbetslösa och kvinnor har alltjämt jobb i något högre utsträckning än män. 52 procent av dem som står utanför arbetsmarknaden har enbart grundskoleutbildning.

Antalet lediga tjänster minskade dock under juni. De flesta jobben finns inom servicesektorn.

Här kan du läsa mer om arbetslösheten på Island.