lördag 10 juli 2010

Personval när Reykhólahreppur röstar på nytt

Det blir bara personval när kommuninvånarna åter röstar om vilka som ska styra Reykhólahreppur under de fyra kommande åren. Kommunalvalet görs om eftersom borgmästaren glömde att informera de tio röstberättigade bosatta på öar i Breiðafjörður om omröstningen.

När fristen gick ut för att ställa upp med en lista hade ingen anmält sig. I stället blir det ett öppet personval där samtliga röstberättigade kommuninvånare är valbara - såvida de inte på förhand avsagt sig möjligheten att röstas in i kommunstyrelsen.

Guðjón D. Gunnarsson i Reykhólar föreslog i ett öppet brev ett kostnadseffektivt sätt att göra om valet på - om de fem som valdes i det val som senare ogiltigförklarades och ställde upp i en gemensam lista skulle de väljas automatiskt om inget konkurrerande parti kandiderade. Det skulle minska besväret med dubbla valdagar.

Men så blir det inte. Och Halldór D. Gunnarsson, ordförande för valnämnden, säger till Vísir att frånvaron av kandidatlistor är väntad:
"Jag räknar inte med att det kommer in någon lista. Här har inte varit några partilistor på många år."

Det är första gången i Islands historia som ett val måste göras om eftersom kommunledningen glömt bort att informera avlägset bosatta invånare om valet. På öarna Flatey och Skáleyjar fanns tio röstberättigade som inte fick någon kännedom om kommunalvalet. En Flateybo överklagade valresultatet till sysslomannen som underkände valresultatet. Lördagen den 24 juli går hela Reykhólahreppur till val.

Här kan du läsa mer om valet i Reykhólahreppur.