fredag 2 juli 2010

Rörelsen åter över femprocentspärren

Uppåt för Självständighetspartiet och Rörelsen men katastrofsiffror för Framstegspartiet. Så kan juni månads opinionsmätning gjord på uppdrag av Morgunblaðið sammanfattas. Samtidigt är nu bara var fjärde islänning för EU-medlemskap.

Självständighetspartiet är alltjämt störst och får i undersökningen stöd av 34,6 procent av väljarna. Det är betydligt bättre än förra årets historiskt usla siffror men fortfarande en bit ifrån det väljarstöd partiet har haft när det varit som starkast.

Väljarbarometerns utropstecken är i stället Rörelsen. Sedan splittringen från Medborgarrörelsen och osämjan med den avhoppade Þráinn Bertelsson har de tre kvarvarande ledamöterna aldrig varit i närheten av valresultatet. 5,9 procent är visserligen alltjämt under de siffrorna, men Rörelsen ökar med 3,9 procentenheter sedan förra mätningen och är för första gången åter över femprocentspärren till alltinget.

Färre än hälfen av väljarna föredrar något av regeringspartierna, där Gröna vänsterns siffror historiskt sett är bättre än Socialdemokraternas. 23,8 procent av islänningarna hade lagt sin röst på Socialdemokraterna om det varit val i dag mot 21,5 procent på Gröna vänstern.

Framstegspartiet har tappat varannan väljare sedan förra vårens val till alltinget. Partiet har nu stöd av 7,6 procent.

6,7 procent av de tillfrågade lade sin röst på ett parti utanför alltinget. Omkring hälften av dessa röster tillföll Bästa partiet, som än så länge inte har tillkännagett några planer på att ge sig in i rikspolitiken.

Precis som tidigare röstar män i större utsträckning på Självständighetspartiet, Framstegspartiet och Rörelsen medan kvinnor i högre grad föredrar Socialdemokraterna och Gröna vänstern.

42 procent ger sitt stöd till regeringen. Den rödgröna koalitionen har flest anhängare bland äldre, skriver Morgunblaðið.

Stödet för isländskt EU-medlemskap fortsätter att rasa. Enligt en Gallupmätning beställd av RÚV vill bara 26 procent av islänningarna gå med i unionen. 60 procent säger nej till EU-medlemskap och 14 procent har inte tagit ställning.

De flesta EU-anhängarna finns bland Socialdemokraternas väljare där två av tre säger ja till medlemskap. EU-motståndet är mest utbrett hos Självständighetspartiets, Framstegspartiets och Gröna vänsterns sympatisörer. Där säger tre fjärdedelar nej till inträde i unionen.

Island fick klartecken att inleda förhandlingar om villkoren för EU-medlemskap den 17 juni. Debatten har sedan dess präglats av att britter och nederländare har sagt att förhandlingarna kan vara ett sätt att tvinga Island att ansvara för insättningsgarantin i Icesave. Det är inte osannolikt att den diskussionen har fått intresset för EU att svalna ytterligare. Men mätningen visar också att förtroendet för media är litet när det gäller rapporteringen om EU-frågan.

Eiríkur Bergmann Einarsson, professor i statsvetenskap vid Háskólinn á Bifröst, säger till Vísir att han saknar frågan om stödet för att inleda förhandlingar i opinionsmätningen:
"Efter att Icesave-frågan uppstod har det här varit trenden. Icesave körde EU-debatten i sank och gjorde så att islänningarna tappade intresset för unionen. Därför hade det varit intressant att se svaret på frågan om hur många som är positiva till själva förhandlingarna om medlemskap."

I RÚV:s Gallupmätning ger 41 procent regeringen sitt stöd. Regeringen har aldrig varit mindre populär sedan den tillträdde förra året. Självständighetspartiet har 33 procent av väljarsympatierna, Socialdemokraterna 23 procent, Gröna vänstern 21 procent och Framstegspartiet 12 procent.

Under spärren till alltinget finns Rörelsen med 4 procent av väljarstödet, Bästa partiet med 3 procent, Medborgarrörelsen med 2 procent och Liberalerna med 1 procent.

Här kan du läsa mer om rikspolitiken och här om EU-frågan.