onsdag 28 juli 2010

Tobisfiskarna räcker inte till lunnefåglarna

Tobisfiskarna är flest i Faxaflói. Men fisken räcker inte till för att hålla samma nivå på beståndet av lunnefåglar. Bristen på mat gör att allt färre vuxna fåglar tar hand om sina ungar.

Hafrannsóknastofnunin har undersökt beståndet av tobisfiskar på fyra platser där lunnefågeln är beroende av dem som föda. Resultaten är nedslående. Den fisk som finns i havet härstammar främst från 2007, och räcker inte för att behålla dagens bestånd av lunnefåglar. Det säger Valur Bogason till Fréttablaðið:
"Huvudresultatet är att återväxten i beståndet av tobisfiskar de två senaste åren inte är tillräckligt stor för att upprätthålla beståndet."

Tobisfiskar är huvudfödan för lunnefåglarna. Mest tobisfisk finns enligt rapporten i Faxaflói mellan Reykjanes och Snæfellsnes. I Breiðafjörður samt i synnerhet runt Västmannaöarna samt vid Vík í Mýrdal och Ingólfshöfði är antalet mindre.

Att 2008 var ett svagt år för tobisfiskarna gör att det nu behövs en bra årgång för att säkra fågelbestånden. Men inget tyder än så länge på att 2010 skulle bryta den negativa trenden.

Effekterna är dock tydligast på Västmannaöarna där tillgången är sämst. Där minskar också silvertärnan i antal, och den är bara en av många sjöfåglar som till stor del lever på tobisfiskar. Samma fiskar är också föda för valar och större rovfiskar.

När lunnefåglarna är små är tobisfiskarna särskilt viktiga som föda. Föräldrarna ger ofta ungarna större fiskar när tobisfiskar saknas, men dessa är ofta svåra att svälja. Många lunnefåglar har därför slutat se till sina ungar på grund av matbristen. Och det innebär att de går en säker död till mötes, samtidigt som beståndet av lunnefåglar fortsätter att minska på Västmannaöarna.

Jakten på lunnefåglar har därför även i år minskats till fem dagar. Men få jaktlag väntas ge sig ut med håvarna för att fånga lunnefåglar. I stället får arrangörerna av festivalen þjóðhátíð på Hemön, där lunnefågel är ett givet inslag på menyn, köpa fåglar fångade i andra delar av landet.

Här kan du läsa mer om lunnefågeln.