torsdag 16 september 2010

Blå lagunen på väg att svämma över

Blå lagunen håller på att svämma över. Hålen som leder bort vattnet har täppts igen och den allt mer kompakta lavan gör att spillet har minskat. Den enda långsiktiga lösningen är att leda vattnet till havet - men det kostar mångmiljonbelopp.

Varje år besöker omkring en halv miljon människor Blå lagunen. Det gör den till Islands mest populära turistattraktion.

Men nu är Blå lagunen på väg att svämma över. Vattennivån i lagunen höjer sig sakta men säkert eftersom avrinningen har avtagit.

Det finns två orsaker till den stigande vattennivån: Dels har de borrhål som finns i lagunens botten nästan täppts igen helt och hållet, dels har lavan som skapar själva bassängen blivit allt tätare vilket minskar spillet. Det finns nämligen partiklar i lavan som ökar i storlek i takt med att lavan svalnar.

Kommunen Grindavíkurbær, energibolaget HS Orka och Bláa lónið försöker nu hitta en lösning på problemet. Ett tillfälligt sätt att bromsa den stigande vattennivån vore att borra nya hål i botten, men de skulle enligt Fréttablaðið sannolikt täppas igen på ganska kort tid och därmed inte vara någon varaktig lösning.

Ett alternativ är att dra nya rör för avrinning från Blå lagunen fram till Grindavíkurbraut, för att där ansluta rören till det kommunala avloppssystemet. Notan skulle då landa på 105 miljoner isländska kronor plus fem miljoner i årlig driftskostnad. Ett annat alternativ är att dra avrinningen under gångstigen till och parkeringen vid Blå lagunen. Räkningen blir då 78 miljoner med årliga driftskostnader på ytterligare två miljoner.

Ingenjörsföretaget Verkís förespråkar det senare alternativet eftersom det är enklare och billigare i drift. Men det kräver däremot omfattande markarbeten som behöver påbörjas inom kort.

Dessutom behöver det - oavsett vilket alternativ som väljs - borras nya hål för avrinning i lagunens botten. Det kostar 60 miljoner isländska kronor. Róbert Ragnarsson, borgmästare i Grindavík, säger till Fréttablaðið att de höga kostnaderna är ett problem:
"Det behövs å ena sidan hittas en tillfällig lösning och å andra sidan en framtidslösning. Framtidslösningen är så kostsam att det tar en viss tid att klura ut den."

Ansvaret för avrinningen ligger hos energibolaget HS Orka. Kostnaderna kan också stiga till så mycket som 500 miljoner. Och en lösning kan tidigast vara klar någon gång under 2011, skriver Fréttablaðið.

Här kan du läsa mer om Blå lagunen och Islands bästa badställen.