fredag 17 september 2010

Þorláksbúð återskapas vid Skálholtskirkja

Þorláksbúð var en central plats vid kyrkan i Skálholt redan på 1100-talet. När den stora kyrkan var oanvändbar samlades församlingen i det lilla torvhuset för gudstjänster. Till sommaren öppnar Þorláksbúð på nytt.

Skálholt blev år 1056 Islands första biskopssäte, då Ísleifur Gissurarson också blev landets första biskop efter kristnandet år 1000. Men det var Þorlákur helgi Þórhallson som blev den biskop som kom att förknippas med platsen.

Þorlákur helgi Þórhallson var biskop mellan 1178 och 1193. När han utsågs var han en för den tiden synnerligen berest person, och hade vid flera tillfällen besökt det europeiska fastlandet för att ägna sig åt bibelstudier. Tillbaka på Island grundade han augustinerklostret Þykkvibær år 1168.

Han helgonförklarades av alltinget 1198, fem år efter sin död. Þorlákur helgi Þórhallson var något av en folkets biskop, och de mirakel som han uträttade - och som senare ledde till att han blev Islands skyddshelgon - var synnerligen jordnära. Þorlákur helgi Þórhallson hjälpte bland annat befolkningen på landsbygden att bota sjuka djur.

Det dröjde dock ända till 1984 innan den katolska kyrkan helgonförklarade Þorlákur helgi Þórhallson, och han blev då också officiellt Islands skyddshelgon.

Skálholt var länge Islands religiösa centrum, först under katolicismen och senare under protestantismen. 1796 flyttades biskopssätet till Reykjavík.

I dag firas minnet av Þorlákur helgi Þórhallson varje år på hans dödsdag den 23 december. Þorláksmessa har på senare tid blivit en del av förberedelserna inför julen, och det är vanligt att klä granen den här dagen. En tradition från västlandet som nu har spridit sig över hela Island är att äta rocka just på Þorláksmessa.

När torvhuset Þorláksbúð byggdes är inte känt, men det användes redan under Þorlákur helgi Þórhallsons tid. Det har använts till förvaring men också som sakristia, kyrka och domkyrka då den stora kyrkan var obrukbar.

Nu återskapas den 35 kvadratmeter stora byggnaden av Þorláksbúðarfélagið. Då liksom nu får huset väggar av torv och tak av gräs. Förhoppningen är att kunna öppna Þorláksbúð nästa sommar, och använda byggnaden till kulturevenemang och gudstjänster.

Väggarna vilar delvis på ruiner som finns på platsen nordost om Skálholtskirkja. De lämningarna kommer att bli en del av inredningen och tjäna som sittplatser i Þorláksbúð.

Prästen Sigurður Sigurðarson säger till Fréttablaðið att återskapandet av Þorláksbúð innebär att en gammal dröm går i uppfyllelse:
"Det finns ingen användbar sakristia vid Skálholtskirkja och huset kommer säkert att användas så. Men det kan generellt också påminna om Skálholts historia och forna tiders isländska byggkonst, eftersom alla byggnader här i Skálholt är helt nyja och lite påminner om svunna tider."

Illustration: Þorláksbúðarfélagið