onsdag 22 september 2010

Strid om ministeransvar kan utlösa regeringskris

Sprickan mellan Socialdemokraterna och Gröna vänstern är total i frågan om fyra tidigare ministrar ska ställas inför landsdomstol. En statsvetare förutspår att regeringen inte håller året ut.

Fyra före detta ministrar skulle ställas till svars för att ha agerat försumligt i samband med finanskraschen. Så löd det oeniga beslutet från den nämnd som utifrån den parlamentariska krisutredningen granskat om någon borde ställas inför domstol. Majoritetens rekommendation var att misstankarna mot tidigare statsministern Geir H. Haarde, finansministern Árni M. Mathiesen, utrikesministern Ingibjörg Sólrún Gísladóttir och finansmarknadsministern Björgvin G. Sigurðsson skulle prövas i landsdomstol.

I nämnden ville Gröna vänstern pröva misstankarna mot samtliga fyra, medan Socialdemokraterna ville undanta Björgvin G. Sigurðsson. Men statsminister Jóhanna Sigurðardóttir anser att alltinget bör säga nej till processen mot de fyra - däribland två socialdemokratiska partikamrater. Och det har skapat en djup spricka mellan Socialdemokraterna och Gröna vänstern.

Statsvetaren Stefanía Óskarsdóttir säger till Morgunblaðið att frågan om landsdomstol kan fälla regeringen eftersom Jóhanna Sigurðardóttir hamnat i ett politiskt "minfält":
"Jag ger inte den här regeringen många månader. Jag ger den vintern som mest. Det är min åsikt. ... Den här frågan är den värsta röran. Det gick att förutse att frågan skulle bli mycket svår för Socialdemokraterna. Jóhanna tar ställning för Ingibjörg Sólrún för att försöka hålla ihop det socialdemokratiska partiet."

Jóhanna Sigurðardóttir motiverade i alltinget sin tveksamhet till landsdomstolen med att de fyra tidigare ministrarna omöjligen kunde ha förhindrat bankkollapsen. Dessutom anser hon att de punkter där ministrarna anses ha brustit i ansvar är alldeles för vagt formulerade för att kunna tjäna som grund för en prövning i domstol.

Ingibjörg Sólrún Gísladóttir dömer i ett uttalande också ut tankarna på en domstolsprocess:
"Frågan uppstår om Atli Gíslasons (nämndens ordförande) och andras beslutsamma vilja att åtala inte bygger på missförståndet att det är bättre att anklaga fel person än ingen alls."

Finansmarknadsminister Árni Páll Árnason delar Jóhanna Sigurðardóttirs åsikt. I alltinget förklarade han att en stor brist i nämndens rekommendation var att den delvis byggde på uppgifter från "stjärnvittnet" Davíð Oddsson, ett faktum som enligt Árni Páll Árnason i sig är oansvarigt och oseriöst:
"Det måste vara ett av de mest opålitliga vittnena om händelserna år 2008."

Jóhanna Sigurðardóttirs ställningstagande gör att det är tveksamt om det finns en majoritet i alltinget för att ställa de fyra ministrarna inför rätta. Självständighetspartiet vill nämligen inte sammankalla landsdomstolen för att pröva misstankarna.

Men Gröna vänstern står enigt bakom nämndens rekommendationer. Partiledaren och finansministern Steingrímur J. Sigfússon håller inte med Jóhanna Sigurðardóttir, och samtliga av partiets ledamöter i alltinget står bakom ett uttalande där det heter att agerandet hotar parlamentets trovärdighet. Gröna vänstern påminner också om att alltinget ställde sig bakom såväl den parlamentariska krisutredningen som den nämnd som skulle granska eventuella misstankar om brott mot lagen om ministeransvar.

Jóhanna Sigurðardóttir sade i alltinget att tanken på att ställa Ingibjörg Sólrún Gísladóttir inför domstol är konstig. Jóhanna Sigurðardóttir kan heller inte se annat än att landsdomstolen skulle fria den tidigare utrikesministern:
"Utrikesministerns position och ämbetesområde i landets konstitution är sådan att det är svårt att se hur man kan komma fram till slutsatsen att ministern har gjort sig skyldig till brott i utövandet av sitt ämbete i samband med händelserna som ledde fram till de isländska bankernas fall."

Efter det uttalandet viskades det enligt Morgunblaðið bland Gröna vänsterns ledamöter i alltinget om en regeringsspricka. Atli Gíslason, nämndens ordförande, var en av dem som hade svårt att dölja sitt missnöje:
"Det här är något allvarligt att fundera på. Inte minst för henne, men också för mig. Jag tänker bara räkna till tjugo och sova på det här. Jag ska bara smälta det här och tänker avhålla mig från ytterligare kommentarer."

Kultur- och utbildningsminister Katrín Jakobsdóttir konstaterade att hon hoppades att oenigheten mellan Socialdemokraterna och Gröna vänstern inte ska påverka regeringssamarbetet. Men frågan är om den förhoppningen infrias. Atli Gíslason vill ha nyval om inte - som han uttrycker det - alltinget tar sitt ansvar. Och Þráinn Bertelsson hävdade att Socialdemokraterna stod bakom "en billig amerikansk tvålopera".

Även Rörelsen ställer sig bakom kravet på nyval. Þór Saari säger till Morgunblaðið att turerna kring nämndens rekommendation bara kan förklaras med att Självständighetspartiet och Socialdemokraterna försöker rädda sitt eget skinn:
"Hon (Jóhanna Sigurðardóttir) kräver helt enkelt att det politiska ansvaret för kraschen sopas under mattan. ... Socialdemokraterna och Självständighetspartiet försöker helt enkelt ställa sig i vägen."

Frågan om tidigare ministrar ska ställas inför landsdomstol är inte den första som delar Gröna vänstern och Socialdemokraterna. Partierna har skilda åsikter om EU-medlemskapet, samarbetet med Internationella valutafonden och Icesave-tvisten. I samtliga dessa har Gröna vänstern kompromissat, vilket också har lett till intern kritik.

Många frågetecken finns också kvar. Bland Gröna vänsterns ministrar finns ett motstånd mot den redan beslutade sammanslagningen av departement och försäljningen av HS Orka till Magma Energy. Även här hade regeringen kunnat spricka. Den nämnd som skulle granska affären kom i sin rapport fram till att den inte var olaglig, men näringsminister Katrín Júlíusdóttir hoppas enligt Fréttablaðið kunna gå vidare genom att isländska intressen köper in sig i HS Orka samt att nyttjanderätterna till geotermisk energi på sydvästra Island begränsas. Steingrímur J. Sigfússon vill dock se över lagstiftningen, och anser alltjämt att affären strider mot lagtextens andemening. Utan en lösning som är tillfredsställande för Gröna vänstern är även försäljningen av Magma Energy en fråga som kan fälla koalitionen.

Jóhanna Sigurðardóttir står inför uppgiften att både hålla samman regeringen och partiet. I dagsläget är det en ytterst komplicerad balansgång. Samtidigt står ett nyval knappast särskilt högt på önskelistan. Stödet för Socialdemokraterna har försvagats och att bilda regering med Självständighetspartiet - vilket enligt dagens parlamentariska läge är det enda realistiska sättet att nå en majoritet - står garanterat ännu längre ned på den önskelistan.

Här kan du läsa mer om landsdomstolen.

Andra medier om Island:
På spaning efter fyratusen får: Hufvudstadsbladet
Folksam köper dansk bank av Island: Dagens Nyheter