måndag 11 oktober 2010

Björk: Islands framtid står på spel

Island står inför ett vägval: Antingen gröna och hållbara alternativ eller förhoppningen om snabba och enkla lösningar som riskerar att uttömma de sista naturresurserna. Så ser Björk Guðmundsdóttir på miljö- och energipolitiken.

Björk Guðmundsdóttir skriver i en debattartikel i Fréttablaðið att Island behöver ett nytt förhållningssätt till naturresurserna. Anledningen är att försäljningen av HS Orka, landets tredje största energibolag, till svensk-kanadensiska Magma Energy lägger nyttjanderätten till geotermiska områden på Reykjanes i privata händer i upp till 130 år.

Regeringen har ännu inte bestämt sig för hur affären ska hanteras. Gröna vänstern är emot försäljningen medan Socialdemokraterna helst vill se någon form av kompromiss. För att inte regeringen ska spricka på grund av turerna kring HS Orka krävs sannolikt ett stort isländskt ägande plus begränsade nyttjanderätter.

Björk vill inte bara stoppa försäljningen av HS Orka. Hon vill också omöjliggöra försäljning av naturtillgångar till privata intressen.

"Man höra ofta folk som särskilt nu i kristider inte anser att vi inte har råd att skydda naturen", skriver Björk - ett resonemang som hon inte håller med om:
"Ta inga förhastade beslut eller onödiga risker. Varför siktar vi till exempel i stället inte på att odla alla våra grönsaker? Och sedan när det steget är nått fortsätter vi med frukt. Som jag har nämnt tidigare i andra artiklar mår jag mycket bättre om vi investerar i gröna alternativ. Det är saker som skapar arbetstillfällen och arbetar för landet, förbättrar miljön, gör oss mer självständiga, inte lämnar ifrån sig vinsterna och kan växa i årtionden, inte kollapsa efter fyra år."
Det val som görs i dag är enligt Björk så viktigt att det kan avgöra Islands framtid. Och det är den som står på spel. Hon nämner de sex nya områden som Magma Energy har siktat in sig på för ytterligare energiutvinning, och konstaterar att om de tillstånden ges så är de naturtillgångarna offrade för all framtid.

Hon är också mycket kritisk till alla hemligheter och rykten som cirkulerar kring försäljningen av HS Orka till Magma Energy. Därför vill Björk att hela affären utreds på samma sätt som finanskraschen. Hon riktar särskilt in sig på Geysir Green Energy, det bolag som säljer HS Orka till Magma Energy men har vägrat att ge regeringens utredare någon information eftersom det inte anser att de har rätt till någon sådan.

20 000 islänningar har skrivit under en protestlista mot försäljningen. Enligt opinionsmätningar vill fyra av fem islänningar inte sälja ut naturtillgångar till privata intressen. Björk uppmanar folket att inte acceptera att naturresurserna reas ut på samma sätt som bankerna:
"Ska vi göra på samma sätt med vår natur? Ska vi råna våra naturtillgångar på samma sätt som bankerna och allmänheten?"
Björk skriver vidare att hon gärna vill folkomrösta om frågan. Det kan vara avgörande för att inte politikerna ska lockas till att offra värdefulla naturresurser när statskassan är tom och arbetslösheten hög:
"Svårigheterna nu är stora och det är svårt att se framåt när krisen växer för varje dag som går. Men om vi inte tar hand om våra naturtillgångar nu finns risken att vi kommer att göra oss skyldiga till grov vårdslöshet gentemot vår framtid och våra barn."
Här kan du läsa mer om turerna kring HS Orka.