tisdag 26 oktober 2010

Dagens citat

"Här finns ingen solidaritet. Man gömmer sig bakom det multilaterala avtalet och hävdar att Island måste ta sitt ansvar. ... Avtalet borde förhandlas om. Det kan inte vara så att hela skulden läggs på Island när man har ett delat ansvar."

Eva Joly säger till Europaportalen att de nordiska länderna svek Island och vek sig för kraven och maktmissbruket från Nederländerna och Storbritannien i Icesave-tvisten - läs mer här.

Foto: Europaparlamentet