onsdag 15 december 2010

Vill ändra klockan för att slippa mörka vintermorgnar

Under vintern är det kolsvart när de flesta islänningarna tar sig till jobb och skola. Men nu kan det bli ändring på det. Fjorton alltingsledamöter vill nämligen ställa tillbaka klockan en timme - för gott.

Mitt i vintern står solen som högst klockan 13.28 i Reykjavík i väster, och halvtimmen tidigare i Egilsstaðir i öster. Det tycker motionärerna är för sent. Genom att permanent ställa tillbaka klockan en timme skulle solen börja titta fram samtidigt som islänningarna åker till jobbet ända in i andra halvan av november, och återvända i slutet av januari.

I dagsläget är det nämligen alltjämt natt när de flesta masar sig upp ur sängen. Och det, skriver motionärerna, är negativt för folkhälsan. En bättre anpassning till dagsljuset skulle i synnerhet vara positivt för morgontrötta ungdomar, som skulle bli piggare i skolan.

Island har i dag inte någon sommartid. Om förslaget skulle bli verklighet skulle alltså tidsskillnaden öka en timme gentemot Europa, och minska en timme gentemot USA. Men det är enligt motionärerna inget bekymmer:
"Vi kan inte se, i teknikåldern, att det här skulle ha någon betydande inverkan på islänningars affärer och kommunikation med den här kontinenten (Europa) eller andra. Viktigast är, ur motionärernas synvinkel, att tiden på Island är rätt, och att islänningarna inte räknar sin tid på fel sätt på grund av utländska omständigheter. Island ligger där det ligger i världen. Viktigast är att tiden på Island räknas enligt det."
Att solen står som högst vid lunch och gör det ljusare på morgonen är alltså huvudargumentet för den föreslagna förändringen. Island bör därför inte ha någon samvetsskuld för att i ännu högre grad gå sin egen väg när det gäller tid.

Om förslaget blir verklighet ska det enligt motionen genomföras inom ett år - men först efter ordentliga förberedelser och upplysningskampanjer till allmänheten.

Bakom förslaget står fjorton alltingsledamöter som representerar samtliga fem partier i tinget. Undertecknare är Guðmundur Steingrímsson, Róbert Marshall, Álfheiður Ingadóttir, Sigurður Ingi Jóhannsson, Ólína Þorvarðardóttir, Margrét Tryggvadóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Árni Þór Sigurðsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, Jónína Rós Guðmundsdóttir, Vigdís Hauksdóttir, Sigurgeir Sindri Sigurgeirsson, Árni Johnsen och Sigmundur Ernir Rúnarsson.

Här kan du läsa förslaget i sin helhet.