söndag 6 februari 2011

Minister frias för fritt räkfiske

Beslutet att släppa räkfisket fritt hotar Rammis mångmiljoninvesteringar i utrustning och kvoter. Därför valde företaget att stämma isländska staten inför domstol. Men Héraðsdómur Reykjavíkur avvisar målet.

Inför 2011 valde fiskeminister Jón Bjarnason att släppa räkfisket fritt eftersom de kvoter som utfärdats under de senaste åren inte utnyttjats till fullo. I stället har de främst använts som bytesvara för att komma över andra kvoter.

De företag som specialiserat sig på räkfiske rasade mot beslutet. Det gjorde inte bara deras kvoter värdelösa, utan hotade även de investeringar de gjort på fisket samtidigt som många befarade att de fria fångsterna skulle kunna leda till ett överfiske och därmed på sikt hota beståndet.

Risken för överfiske skulle heller inte enbart riskera räkbeståndets framtid. Det skulle också påverka värdet på Rammis kvoter vid en återgång till reglerat fiske.

Rammi är ett av de större företagen specialiserade på fiske av havsräkor. Huvudkontoret finns i Siglufjörður, men Rammi finns även i Ólafsfjörður och Þorlákshöfn. Företaget har sedan 1988 investerat 3,3 miljarder isländska kronor i räkfisket.

Företaget stämde alltså den isländska staten och hävdade att beslutet att släppa fisket fritt var olagligt. Héraðsdómur Reykjavíkur avvisar dock stämningsansökan med motiveringen att domstolen inte har möjlighet att ta ställning enbart till om något är olagligt eller inte. Rammi har enligt ett pressmeddelande redan bestämt sig för att överklaga domen.

Här kan du läsa mer om räkfisket och här domen i sin helhet.