söndag 17 april 2011

Island tar fram kostnad för brittisk terrorstämpling

Steingrímur J. Sigfússon ska ta fram uppgifter om vad den brittiska terrorstämplingen av Landsbanki kostade isländska företag. Finansministern får uppdraget av alltinget som sade ja till ett sådant förslag från Självständighetspartiet.

I oktober 2008 använde den brittiska regeringen antiterroristlagstiftning för att kunna frysa Landsbankis tillgångar i landet. I ett dygn fanns även finansdepartementet och centralbanken på terrorlistan, men de ströks snart. Landsbankis svartlistning varade däremot i åtta månader.

Beslutet innebar att det blev omöjligt att flytta pengar genom Landsbanki, vilket fick omfattande konsekvenser för isländska exportföretag. Många fick söka andra vägar för att kunna ta betalt för sina produkter.

Terrorstämplingen innebar sannolikt inte bara en ekonomisk kostnad. Bilden av det krisdrabbade Island blev ännu svartare i och med det brittiska agerandet.

Hur mycket tillämpningen av antiterrorlagarna kostade Island är inte känt, men finansminister Steingrímur J. Sigfússon har nu fått uppgiften att ta fram de uppgifterna. Det ska, genom ett förslag som uppnått majoritet i alltinget, ske bland annat genom att kontakta de ledande exportföretagen för att få information om ekonomiska konsekvenser av svartlistningen.

Initiativtagare till förslaget, som hela Självständighetspartiet ställde sig bakom, är Guðlaugur Þór Þórðarson. Han har också ställt sig bakom krav på att dra Storbritannien inför domstol på grund av terrorstämplingen. Den motionen har ännu inte behandlats i alltinget.

Här kan du läsa mer om förslaget att stämma Storbritannien.