lördag 21 maj 2011

Vulkanutbrott vid Grímsvötn under Vatnajökull

Ett vulkanutbrott vid Grímsvötn började 17.55 lokal tid. Vulkanen ligger under Vatnajökull och eruptionen kan därför orsaka omfattande översvämningar. Flygtrafiken över södra Island dirigeras om.

Utbrottet var inte synligt under den första timmen, men mätinstrumenten är entydiga. Vid 17.30 lokal tid kom enligt Veðurstofa Íslands de första tecknen på vulkanisk aktivitet. Klockan 17.55 inträffade det första jordskalvet kopplat till utbrottet vid Grímsfjall. Inom två timmar följdes det av ytterligare ett hundratal skalv. Det kraftigaste uppmättes till 4,6 på Richterskalan.

Vid 19.30 lokal tid började en rökpelare att stiga upp från vulkanen. Den steg mycket snabbt vilket indikerar att utbrottet nyss börjat.

Aska har nu börjat falla över närområdet. Det rör sig än så länge om ytterst små mängder men glaciären har börjat att färgas grå. Nedfallet i befolkade områden har skett vid gårdar belägna mellan Höfn och Kirkjubæjarklaustur. Personer som befinner sig i området uppmanas att inte gå ut i onödan. Campingplatsen vid Skaftafell har utrymts på grund av aska.

Rökpelaren är grå i botten och i övrigt vit. Den syns hittills ända bort i Selfoss i sydväst och tros nå omkring 15 kilometer.

Exakt var vulkanutbrottet äger rum är ännu oklart. Jordskalven rör sig från glaciärens mitt åt sydväst.

Den största risken med utbrottet är översvämningar vid Skeiðarársandur. Den aska som brukar spridas från Grímsvötn är inte lika finkornig som vid Eyjafjallajökulls utbrott förra året. Det gör att den inte kan flyga lika långt och sannolikt orsakar mindre problem för flyget. Flygtrafiken dirigeras dock om från södra Island och har stoppats inom en radie av 120 sjömil från vulkanen.

Området som brukar drabbas av översvämningar vid utbrott från Grímsvötn är ytterst glesbefolkat. Några evakueringar är därför inte aktuella.

Faran är alltså snarare att vägar och broar spolas bort av översvämningarna. Vägen över Skeiðarársandur har också spärrats av. Det väntas ta minst tolv timmar från utbrottets början innan glaciärens tak av snö och is kan ge vika och släppa fram vattenmassorna.

Omkring 100 personer tros ha befunnit sig på Vatnajökull under dagen. Ingen tros dock befinna sig i fara. Flera rapporteras ha känt lukten av svavelväte.

Grímsvötn erupterade senast år 2004. Den har tillsammans med Hekla varit den vulkan som av isländska experter har bedömts stå näst på tur för ett utbrott.

De senaste utbrotten vid Grímsvötn har varit förhållandevis små. I höstas förväntade sig många ett utbrott efter att den underjordiska sjön som finns vid vulkanen svämmade över, men det uteblev. De översvämningarna kan göra att de som nu väntas blir mindre omfattande.

Almannavarnir kommer enligt ett pressmeddelande tillsammans med forskare att flyga över Vatnajökull under kvällen för att få en överblick över utbrottet.

Utbrottet innebär också att Völvans spådom för 2011 åtminstone delvis har slagit in. Både DV:s och Vikans Völva förutspådde nämligen ett vulkanutbrott vid Grímsvötn i år. Läs mer om deras förutsägelser här och här.

Webbkameror över vulkanutbrottet vid Grímsvötn är på gång. Du hittar dem här, här och här.

Här kan du läsa mer om Grímsvötn, här se de första rörliga bilderna från utbrottet och här se hur askan breder ut sig på radarn.

Grafik: Veðurstofa Íslands

Andra medier om vulkanutbrottet:
Vulkanutbrott på Island: Expressen
Utbrott i isländsk vulkan: Svenska Dagbladet
Utbrott i Islands mest aktiva vulkan: Aftonbladet