söndag 26 juni 2011

Dagens citat

"Island gjorde det meste galt før krisen. Når krisen først var et faktum, tok Island i bruk de tilgjengelige virkemidlene på effektivt vis. ... Sagaøya kommer trolig raskere på beina økonomisk enn om landet hadde hatt euro som valuta."

Arne Jon Isachsen, professor vid BI, i Dagens Næringsliv om Island och finanskrisen.