måndag 6 juni 2011

Fritt fram att protestera utanför USA:s ambassad

Det är fritt fram att hänga utanför den amerikanska ambassaden i Reykjavík hur mycket säkerhetspersonalen än ogillar det. Det är innebörden i en dom från Héraðsdómur Reykjavíkur.

Den som är svältfödd på uppmärksamhet i den isländska huvudstaden kan med fördel bege sig till den amerikanska ambassaden på Laufásvegur. Att dröja kvar på trottoaren utanför en stund brukar resultera i att en säkerhetsvakt kommer ut och ber flanören att fortsätta.

Och om inte det räcker för att påkalla uppmärksamhet är det bara att ta upp kameran och rikta den mot ambassadbyggnaden. Det innebär möjligheten att med hundraprocentig säkerhet få höra vänliga men bestämda förmaningar med amerikansk accent.

Ambassaden bedriver en omfattande övervakning av närområdet och säkerhetspersonalen har i uppdrag att kartlägga alla som beter sig misstänkt. Spaningen har fått kritik och somliga närboende har till och med hävdat att ambassaden ägnar sig åt spioneri. Bevisen för det senare är dock tunna.

Men det är fritt fram att trotsa säkerhetspersonalens vilja. Trottoaren utanför ambassaden tillhör nämligen Reykjavíks kommun och inte ambassaden, som därför inte har rätt att tvinga bort någon. Det är också tillåtet att fotografera byggnaden eftersom den inte har klassats som något skyddsobjekt.

Det är innebörden i en dom från Héraðsdómur Reykjavíkur gällande demonstranten Lárus Páll Birgisson. Han har periodvis närmast varit ett fast inslag i gatubilden i centrala Reykjavík där han utanför USA:s ambassad har protesterat mot landets krigföring i andra länder.

Lárus Páll Birgisson har alltid protesterat fredligt. För det mesta har han burit på plakat och suttit på eller lutat sig mot cementklumparna på gatan utanför. Säkerhetspersonal brukar uppmana honom att flytta sig till andra sidan gatan, men han brukar inte lyssna.

Lárus Páll Birgisson fälls visserligen för att han inte avlägsnat sig från platsen när han vid ett tillfälle inte hörsammade polisens anvisningar. Men domstolen fastslår också att rätten att röra sig fritt på allmän plats är skyddad i grundlagen. Eftersom trottoaren och gatan tillhör kommunen kan inte USA:s ambassad tvinga bort oönskade besökare.

Här kan du läsa mer om övervakningen vid den amerikanska ambassaden.