fredag 10 juni 2011

Kräver förbud mot rökning i film och teater

Tobak ska i framtiden bara säljas på apotek. Och det är slutrökt på bioduken och teaterscenen - annars blir det inga statliga bidrag till produktionen. Det är några av de sätt som sju alltingsledamöter vill använda för att minska användningen av tobak på Island.

Allt färre islänningar röker. En gallupmätning gjord hösten 2010 visar att 14,2 procent av befolkningen röker dagligen, en nedgång med 1,2 procentenheter jämfört med föregående år. Det innebär att ett av folkhälsomålen för 2010 har uppnåtts.

Att fimpa för gott har länge varit en trend. År 1991 rökte 30 procent av islänningarna, en andel som nu har halverats.

Att tobaksskatten höjts i omgångar efter finanskrisen kan spela in. Ett paket cigaretter kostar i dag omkring 900 isländska kronor - men om samhällets kostnader skulle bakas in i priset skulle varje paket kosta runt 3 000 kronor. Varje år dör omkring 300 islänningar på grund av rökning.

Rökning är i dag förbjudet på offentliga platser. Men Siv Friðleifsdóttir, Þuríður Backman, Ásta R. Jóhannesdóttir, Margrét Tryggvadóttir, Álfheiður Ingadóttir, Ólína Þorvarðardóttir och Eygló Harðardóttir vill ytterligare inskränka möjligheterna att röka. De vill förbjuda rökning i närvaro av astmatiker och barn, i parker, på balkonger och badstränder samt vid ratten.

Det ska också bli betydligt svårare att komma över cigaretter. De ska enbart säljas av apotek med särskilda tillstånd. Cigaretterna ska enligt motionärerna bort från samtliga vanliga butikshyllor. De ska också omfattas av samma regler som gäller alkoholförsäljning - den som säljer eller köper tobak måste därmed ha fyllt 20 år.

De strikta reglerna ska enligt lagförslaget införas gradvis under en tioårsperiod.

För att inte glorifiera rökning ska den heller inte få förekomma i isländska filmer eller pjäser som får statligt stöd. Syftet är, skriver alltingsledamöterna, inte att inskränka den konstnärliga friheten utan att minska möjligheterna till indirekt marknadsföring för tobaksindustrin.

Filmbranschen är dock inte entusiastisk över förslaget. Regissören Friðrik Þór Friðriksson säger till Fréttablaðið att rökning ibland är motiverat av handlingen:
"Det är smartare att spy rök än sådant nonsens."
Kollegan Baltasar Kormákur stämmer in i kritiken i Fréttablaðið:
"Det här är ett farligt steg och tanken, att föreslå att sluta att stödja filmer och manus som det röks i, är särskilt osympatisk eftersom det är första steget att använda statsbidrag för censur. Det vore mycket klokare att ha vägledande önskemål om att det här inte gjordes mer än nödvändigt, men man frågar sig vad som kommer härnäst. Ska all alkoholkonsumtion på vita duken och biofilmer där svordomar förekommer förbjudas? Film ska inte vara uppfostrings- eller propagandaredskap utan de ska återspegla samhället."
Här kan du läsa mer om rökning på Island och här lagförslaget i sin helhet.