torsdag 2 juni 2011

Kriskommun övervakar alla besökare

Álftanes är en kommun i djup ekonomisk kris. Men nu har kommunstyrelsen ändå bestämt sig för att investera - i övervakningskameror som ska fånga alla som besöker kommunen på bild.

En serie misslyckade investeringar plågar kommunens finanser i Álftanes. Året slutade med ett underskott på 1 249 miljoner isländska kronor i kassan. Ändå var det något bättre än förväntat. Verksamhetsunderskottet landade på 8 miljoner i stället för budgeterade 102 miljoner.

Den kommunala servicen har bantats i Álftanes samtidigt som skatten har höjts. Det visar sig även i befolkningsstatistiken. För första gången på årtionden minskade antalet invånare i Álftanes under 2010 medan grannkommunerna i Reykjavíkområdet ökade. Om fastighetsmarknaden hade tinat ytterligare en smula hade förmodligen fler lämnat Álftanes.

De ekonomiska problemen har även tvingat kommunstyrelsen att söka efter ett samgående med andra kommuner i närområdet. Hittills är Garðabær den hetaste kommunen även om Reykjavík också är intresserat. Men först behöver skulderna försvinna - ingen kommun vill i dag få Álftanes finansiella bördor på köpet.

Lite pengar tycks det dock ändå finnas i kommunens kassa. Kommunstyrelsen har nämligen sagt ja till tekniska kontorets begäran om att sätta upp övervakningskameror vid infarten till Álftanes. Det innebär att alla besökare kommer att fastna på bild.

Hur mycket övervakningen kommer att kosta är inte känt. Syftet är att kunna använda bildmaterialet för att utreda brott.

Här kan du läsa mer om Álftanes.