måndag 4 juli 2011

Katolsk biskop ber om ursäkt efter sexbrottsanklagelser

Två katolska präster och en lärare anklagas för omfattande sexuella övergrepp och misshandel. Biskopen Pétur Bürcher ber om ursäkt för kyrkans eventuella tillkortakommanden och tillsätter en sanningskommission som ska utreda anklagelserna.

Två män trädde nyligen fram och berättade i Fréttatíminn om systematisk fysisk och psykisk misshandel samt sexuella övergrepp inom den katolska kyrkan på Island. Efter det fylldes kommentarsfälten av fler personer som också sade sig ha blivit utsatta för sadistiskt våld eller anat att det förekom.

I centrum för skandalen står Landakotsskóli, en skola i Reykjavík med starka band till den katolska kyrkan. En man uppväxt i en djupt troende familj skickades till skolan som sexåring. Det första året följde en skolkamrats pappa med på bussen till och från Landakotsskóli varje dag. Det andra året upphörde sällskapet, och då började övergreppen.

Mannen pekar ut prästen, som var en av de mest inflytelserika i landet med flera förtroendeuppdrag och täta band till den dåvarande biskopen, och en lärare som skyldiga till ett stort antal våldtäkter och misshandelsfall. I Fréttatíminn berättar mannen att prästen först ensam höll honom kvar efter skolan. Senare deltog även läraren - hon ska enligt mannen ha tyckts njuta särskilt av att utsätta honom för fysiska plågor som att slåss, bitas och sparkas samtidigt som prästen förgrep sig på honom.

I många år bar mannen hemligheten inom sig. Han lämnade heller inte kyrkan utan gifte sig med en katolsk kvinna. Dagen efter att hans mor dött begärde han utträde ur katolska kyrkan och gick i stället in i asatrosamfundet.

En annan man berättar i Fréttatíminn att han som 35-åring sökte upp familjeprästen. Han säger sig vid den här tiden ha haft mycket dålig självkänsla. Prästen ska ha utnyttjat detta genom att låta 35-åringen för småpengar passa upp på och springa ärenden åt honom. Vid ett tillfälle när han städade åt prästen hittade han tidningar med pornografiskt innehåll.

Efter det dröjde det inte länge innan prästen krävde att mannen skulle klä av sig naken. Nakenheten skulle rena honom. När han trots flera påstötningar vägrade ska prästen ha blivit ursinnig och krävt att få tillbaka de pengar han gett mannen för sitt arbete.

Mannen vände sig till en annan präst och bad honom ta upp saken med biskopen. Inget hände. Så småningom visade det sig enligt mannen att prästkollegan var pedofil. Även biskopen ska ha valt att tiga.

Det har under många år cirkulerat rykten om sexuella övergrepp inom katolska kyrkan. De två män som nu träder fram säger att de fått styrka genom att utsatta i andra länder har vågat berätta sina historier. De följdes av två kvinnor som pekade ut samma präst och lärare som ansvariga för övergrepp under flera års tid.

En kvinna berättar i Fréttatíminn att prästen utsatte henne för övergrepp i tre års tid. Det började när hon var tio år. Prästen kallade henne ständigt till sin bostad där han tafsade på henne och tvingade henne att titta på när han onanerade. Hon fick veta att hennes mamma, som var svårt sjuk, skulle dö om hon berättade för någon. Vad som skedde i prästbostaden skulle vara en hemlighet mellan henne och gud.

Under ett sommarläger protesterade hon när prästen ännu en gång försökte klä av henne naken. "Du kommer alltid att vara en idiot", ska prästen då ha sagt och sedan ha kastat ut henne.

När prästen något år senare ringde föräldrarna och uppmanade dem att skicka henne till honom för extralektioner i matematik berättade hon för föräldrarna om övergreppen. Pappan blev så ilsken att han sökte upp biskopen och berättade vad dottern nyss avslöjat. Kyrkans reaktion var tystnad. Pappan gick aldrig i kyrkan efter det.

Avslöjandet väckte kraftiga reaktioner. En man greps sedan han krossat 21 fönsterrutor på biskopen Pétur Bürchers bostad i Reykjavík. Han säger i DV att uppgifterna i Fréttatíminn fick honom att minnas hur samma präst hade behandlat honom i samma skola. Prästen ska ha tafsat på honom för att sedan gå till ett närliggande rum för att onanera.

Samtliga som nu pekas ut som sexbrottslingar är avlidna. Biskopen Pétur Bürcher, som förnekar att han har känt till eller tystat ned några övergrepp, har beslutat att tillsätta en sanningskommission som ska utreda anklagelserna och hur katolska kyrkan har hanterat dem. Utredningen kommer att ledas av Róbert R. Spanó, professor i juridik, som nyligen ledde en liknande kommission gällande misstänkta övergrepp begångna av den tidigare biskopen i den isländska statskyrkan. Kommissionen ska börja arbeta senast den 1 september i år.

I ett uttalande säger Pétur Bürcher att han ber dem som har utsatts för övergrepp inom katolska kyrkan om ursäkt:
"Slutligen vill jag, som katolska kyrkans biskop, följa i påven Benedictus fotspår och be alla dem som kan ha utsatts för sexuella övergrepp av kyrkans präster eller anställda om ursäkt och förlåtelse."
Här kan du läsa mer om katolska kyrkan på Island och här mer om utredningen mot den förre biskopen.