tisdag 2 augusti 2011

Biskopens offer får miljoner från statskyrkan

Fem miljoner isländska kronor blir ersättningen till tre av de kvinnor som anklagade biskopen Ólafur Skúlason för sexuella övergrepp. För kvinnorna är överenskommelsen slutet på en över 30 år lång kamp mot kyrkans ledning. Men förtroendet för statskyrkan dalar fortfarande - aldrig tidigare har så många islänningar lämnat den.

Ólafur Skúlason anklagades under mitten av 1990-talet för övergrepp - allt från sexuella trakasserier till fullbordade våldtäkter - mot fyra kvinnor. Men kyrkan slöt upp bakom biskopen och lyckades begrava historien.

I höstas fick den nytt liv. Ett vittne trädde fram och sade att han på 1970-talet sett Ólafur Skúlason förgripa sig på en kvinna. Det följdes av att biskopens dotter berättade att hon som ung utsatts för systematiska övergrepp av sin far.

En oberoende utredning visade stora brister i kyrkans hantering av anklagelserna. Biskopen bröt själv mot tystnadsplikten genom att läcka information om kvinnorna. Han lyckades också intala sina förtrogna att kvinnornas berättelser var ett led i en maktkamp inom kyrkan med syftet att tvinga bort honom från ämbetet. Flera tunga ledare, bland annat Ólafur Skúlasons efterträdare Karl Sigurbjörnsson, satt på dubbla stolar och gjorde enligt rapporten inga ansträngningar att utreda sanningshalten i anklagelserna.

Islänningarna svarade på skandalen med att vända kyrkan ryggen. Enbart i augusti 2010 - när anklagelserna åter blev aktuella - begärde 2 046 personer utträde ur statskyrkan, fler än under hela 2009. Massflykten har enligt statistik från Þjóðskrá Íslands fortsatt. Under de senaste 18 månaderna har 6 741 medlemmar lämnat kyrkan, vilket är den högsta siffran någonsin. Majoriteten av avhopparna är inte längre med i någon församling.

Även många inom kyrkan har varit kritiska. Undersökningar visar att en knapp majoritet av prästerna anser att Karl Sigurbjörnsson har gjort sitt som biskop. Kritiken tilltog sedan han gått ut och i ett blogginlägg förklarat att medlemsraset skulle ses mot bakgrund av den nedåtgående trend som finns i de övriga nordiska länderna.

Karl Sigurbjörnsson skriver visserligen att kyrkan "gått igenom en svår tid", men nämner inte anklagelserna mot Ólafur Skúlason eller kritiken mot honom själv som en tänkbar förklaring till avhoppen. En av dem som reagerade på biskopens analys var Hildur Eir Bolladóttir, präst i Akureyri. Hon säger i Vikudagur att den ilska som många riktar mot kyrkan är förståelig:
"Folk är naturligtvis bittra och arga över den rådlöshet som kyrkans ledning visade i fallet Ólafur och kyrkan kommer på många sätt skadad ur den här processen. Nu gäller det att den axlar ansvaret och hanterar det här."
Guðbjörg Jóhannesdóttir, ordförande för Prestafélags Íslands, beklagar i Vísir att uppmärksamheten kommit att rikta sig mot Karl Sigurbjörnsson som person:
"Som tur är är det här en massrörelse med tusentals personer där hundratals frivilliga och hundratals avlönade anställda arbetar. Så det är kanske lite tröttsamt för oss som försöker att göra ett bra jobb och anstränga oss att det enbart talas om biskopen ska avgå eller inte."
Kyrkan har enligt ett pressmeddelande nått en överenskommelse med tre av de kvinnor som anklagat Ólafur Skúlason för övergrepp. De får fem miljoner isländska kronor var, en ersättning som är på samma nivå som de elever som utsatts för sexuella övergrepp och misshandel på statliga ungdomsvårdsskolor. En av kvinnorna får dessutom ytterligare en miljon kronor för de kostnader hon haft i samband med att hon drivit frågan. Hon donerar den delen av ersättningen till kvinnojouren Stígamót.

Den kritik som riktades mot kyrkan i utredningen av sexbrottsanklagelserna såg kvinnorna som en upprättelse. En av dem säger till Fréttablaðið att uppgörelsen blir en nystart i livet:
"Det här var helande - jag är fri. ... Det känns fantastiskt för mig - efter 33 års kamp för att berätta sanningen om vilken människa Ólafur Skúlason höll gömd - att den här dagen infaller. Jag tror och hoppas att jag kan lämna ansvaret i kyrkans händer och att den övertar det. Jag upplever att kommittén arbetar med det här med uppriktighet och att det finns en stark vilja för att ta ansvar i den här frågan och dess konsekvenser."
I samband med överenskommelsen överlämnade hon också en sten till kyrkan med texten Biskupsmálið 1978-2011, från året då Ólafur Skúlason ska ha förgripit sig på henne tills året för uppgörelsen. På stenen sammanfattar hon de 33 åren av kamp för rättvisa och respekt:
"Sanningen kan vara smärtsam, men den segrar alltid till sist och kommer att göra oss fria."
Här kan du läsa mer om massflykten från statskyrkan och Ólafur Skúlason och här mer om sexbrottsanklagelser inom katolska kyrkan.

Foto: Biskupsstofa