lördag 27 augusti 2011

Dagens citat

"Mot bakgrund av mitt missnöje med partiets arbetsmetoder och de politiska förändringar som har skett i partiets linje på nationell nivå sedan det senaste alltingsvalet tycker jag att det är riktigt att avsäga mig ersättarplatsen. Jag får då alternativet att helt och hållet ägna mig åt mitt arbete i Grindavíks kommunfullmäktige där jag sitter för Framstegspartiet i Grindavíks räkning. Förhoppningsvis kan jag där göra mitt för att få till stånd nya arbetsmetoder i politiken."

Bryndís Gunnlaugsdóttir, kommunpolitiker i Grindavík, i ett blogginlägg om varför hon avsäger sig ersättarplatsen i alltinget - läs mer här.