fredag 5 augusti 2011

Island stoppar transfetter i livsmedel

Förbudet mot transfetter i livsmedel gör Island till fjärde nation i Europa att införa ett gränsvärde. Transfetter får inte utgöra mer än 2 procent av det totala fettinnehållet. Regelverket gäller inte naturligt förekommande transfetter i exempelvis mejeriprodukter.

Danmark, Schweiz och Österrike har redan stoppat transfetter i livsmedel. Island införde den 1 augusti i år ett regelverk som påminner om det danska - på 100 gram fett får nu högst 2 gram vara transfetter. Annars får matvarorna inte säljas.

Anledningen till förbudet är att transfetter ökar risken för hjärt kärlsjukdomar mer än andra fetter. Syftet är att förbättra folkhälsan och beslutet baserar sig på rekommendationer från Världshälsoorganisationen, WHO.

Taket på 2 gram transfett per 100 gram fett gäller både restauranger och livsmedelsbutiker. Det kunderna serveras på matställen får efter tillagning, exempelvis fritering, heller inte överskrida gränsen.

Men det finns undantag. De transfettsyror som finns i lamm- och nötkött samt i mejeriprodukter omfattas inte av lagstiftningen.

Regelverket innebär att det blir förbjudet att sälja matvaror där mängden transfetter överstiger maxvärdet. Matvælastofnun och kommunerna är ansvariga för tillsynen. Om det finns frågetecken kring andelen transfetter är livsmedelsföretagen skyldiga att genom opartiska tester visa att matvarorna håller sig innanför ramarna.

Här kan du läsa mer om ett skrotat förslag om sockerskatt.