söndag 28 augusti 2011

Sidensvans häckar vid Mývatn

Ett sidensvanspar vid Mývatn har fått fyra ungar. Det är första gången som fågeln häckar på Island. Det rör sig sannolikt om fåglar som har övervintrat i området.

Fågellivet vid Mývatn är unikt med en miljö som lockar arter både från Nordamerika och Europa. Det grunda och näringsrika vattnet gör att mängder av insekter trivs i sjön. Och det betyder i sin tur att i synnerhet änder trivs vid Mývatn.

Nu har för första gången sidensvansen förökat sig på Island. Sidensvanspar har visserligen observerats tidigare, men det är oklart om de häckat på ön. Enligt Fuglar har flera exemplar setts i landet även under sommaren.

Biologen Yann Kolbeinsson säger till RÚV att fyndet var oväntat. Sidensvansen återfinns i regel i barrskogsbälten med myrar i närheten, som i Lappland.

Sidensvansen har dock blivit allt vanligare på Island. I vintras anlände ovanligt många fåglar och det är sannolikt några av dessa som har stannat kvar och nu fått ungar.

De fyra ungarna är flygfärdiga samt lever på bär och insekter.