tisdag 27 september 2011

Expert: Katlautbrott orsakade översvämningar

Ett litet vulkanutbrott vid Katla orsakade översvämningarna i Múlakvísl i somras. Den slutsatsen drar geofysikern Einar Kjartansson efter att ha analyserat förloppet. Händelserna går enligt honom inte att förklara på något annat rimligt sätt än att det rörde sig om en mindre eruption.

Den 9 juli svämmade Múlakvísl över och vattenmassorna som rusade från Mýrdalsjökull mot havet spolade bort en bro över ringvägen. Kraftig seismisk aktivitet, många jordskalv och giftig kolmonoxid i smältvattnet var några tidiga tecken på att orsaken sannolikt var ett mindre vulkanutbrott. De kalderor som uppstod på Mýrdalsjökull pekade också mot att förklaringen var en eruption.

Einar Kjartansson, geofysiker vid Veðurstofa Íslands, har undersökt händelseförloppet. Hans slutsats är att ett mindre utbrott vid Katla låg bakom översvämningarna, rapporterar RÚV.

Översvämningar vid Mýrdalsjökull kan inträffa utan att vulkanutbrott orsakar den plötsliga avsmältningen. Men Katla tros på liknande sätt ha erupterat vid två tillfällen, 1955 och 1999, utan att utbrotten blivit synliga. Då som nu skapade smältvattnet stora översvämningar.

De tecken Einar Kjartansson har observerat pekar på att det inte var normal avsmältning som orsakade sommarens översvämningar. Vid vulkanutbrott brukar det röra sig om förhållandevis stora områden som sjunker ihop. I juli skapades inte mindre än fyra nya kalderor vid Katla. Något liknande säger sig Einar Kjartansson enligt RÚV aldrig tidigare ha sett:
"Det är ett tecken på att det har smält mycket snabbt där under. Glaciären verkar ha smält mycket snabbt underifrån och det är svårt att se hur det skulle kunna ha skett utan att det har varit ett litet vulkanutbrott där under."
En annan indikation är den seismiska aktivitet som uppmättes samma dag. Rörelserna i jordskorpan översteg exempelvis de nivåer som registrerades när utbrottet vid Fimmvörðuháls började förra året. Einar Kjartansson säger till RÚV att de olika händelserna tillsammans gör honom övertygad om att det rörde sig om en eruption:
"Det är ett annat tecken som pekar på att magma har kommit i kontakt med isen under glaciären."
Om det var en eruption som ägde rum i somras har det inte minskat Katlas beredskap för ett större utbrott. Den sannolikheten har enligt Einar Kjartansson inte avtagit eftersom vulkanen inte sjunkit tillbaka och ny magma är i rörelse under Mýrdalsjökull.

För att med 100 procent säkerhet kunna fastslå vad som skedde i somras behöver området enligt Einar Kjartansson kartläggas på nytt. Om Katla erupterade i juli kommer utbrottet att ha lämnat tydliga spår efter sig under glaciären, rapporterar DV. Även Global Volcanism Program klassar nu sommarens händelser vid Katla som ett vulkanutbrott.

Jordskalvssvärmarna vid Katla har pågått under hela sommaren och ger heller inga signaler om minskad aktivitet vid vulkanen. Normalt brukar dock skalven bli färre i oktober eller november. En sak som stör övervakningen av Katla är arbetet med Hellisheiðarvirkjun. När Orkuveita Reykjavíkur pumpar ned vatten i borrhål vid kraftverket uppstår nämligen jordbävningar som gör det svårt att utröna vilka skalv som inte skapats av människan, skriver Morgunblaðið.

I fredags inträffade ett skalv vid Mýrdalsjökull som uppmättes till 2,8 på Richterskalan. Efteråt noterade boende enligt Morgunblaðið en stark lukt av svavelväte i Múlakvísl, något som kan tyda på att vattnet kommer från glaciärens innanmäte. Vattenståndet låg dock kvar på normala nivåer.

Katla är en av de vulkaner som regeringen räknar med kommer att eruptera inom de närmaste åren. Ett nytt handlingsprogram är därför på väg. Invånarna i Vík í Mýrdal har också haft evakueringsövningar för att förbereda sig inför ett utbrott.

Här kan du läsa mer om Katla.