måndag 12 september 2011

Hanna Birna Kristjánsdóttir har folkets stöd

Hanna Birna Kristjánsdóttir är favorit till att ta över ordförandeposten i Självständighetspartiet. Både bland allmänheten och sympatisörerna åtnjuter hon större förtroende än partiledaren Bjarni Benediktsson. Det visar en gallupmätning utförd i juli.

Resultatet av en närmast mytomspunnen opinionsundersökning har nu läckt ut till Vísir. Den genomfördes i somras och redan då uppstod en diskussion om vem beställaren var. Att det kunde vara ett uppdrag från en av Bjarni Benediktssons tänkbara motkandidater var ingen vild gissning. I dag tror vissa att anhängare till Hanna Birna Kristjánsdóttir stod bakom initiativet.

Mätningen bekräftar bilden av att Hanna Birna Kristjánsdóttir är den främsta utmanaren om ordförandeposten. 40,2 procent av islänningarna anser att hon är den mest lämpliga att leda Självständighetspartiet. Hos partiets sympatisörer ökar stödet till 51,4 procent.

Resultatet för den sittande ordföranden Bjarni Benediktsson är nedslående. 11,1 procent av islänningarna och 24,3 procent av anhängarna tycker att han är den bästa kandidaten.

Hanna Birna Kristjánsdóttir är även favoriten hos Framstegspartiets sympatisörer, där 59 procent uppger att hon är den mest lämpliga ledaren för Självständighetspartiet. Den åsikten delar 29 procent av Socialdemokraternas väljare och 24 procent av Gröna vänsterns anhängare.

Alltingsledamoten Kristján Þór Júlíusson, som har förts fram som ett namn från partiets konservativa flygel, är enligt 7,6 procent av islänningarna den bästa ledaren. 5,5 procent föredrar vice ordföranden Ólöf Nordal och 1,9 procent alltingsledamoten och förre hälso- och sjukvårdsministern Guðlaugur Þór Þórðarson.

Anmärkningsvärt är att 30 procent av de tillfrågade inte hittade någon lämplig kandidat samt att 5 procent uppgav andra namn.

Hanna Birna Kristjánsdóttir har ännu inte tillkännagett om hon tänker utmana Bjarni Benediktsson vid Självständighetspartiets landsmöte i november. Det starka stödet både inom och utanför partiet understryker det somliga redan anar, att många ser henne som en enande kraft där Bjarni Benediktsson inte lyckats hålla ihop partiet i flera avgörande frågor.

Hon har också flera alltingspolitiker bland sina förtrogna. I Hanna Birna Kristjánsdóttirs innersta krets återfinns enligt DV förre vice ordföranden och kulturministern Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir och gruppledaren Ragnheiður Elín Árnadóttir liksom Ásdís Halla Bragadóttir, tidigare kommunchef i Garðabær.

Hanna Birna Kristjánsdóttir har i flera viktiga frågor gått emot partiordföranden - som när det gäller den kinesiske investeraren Huang Nubos planerade markköp på Island och Bjarni Benediktssons internt kritiserade ställningstagande för ett ja till senaste Icesave-avtalet. Det innebär också att hon har större sannolikheter att få stöd från den tunga konservativa flygeln, där Bjarni Benediktsson även anses vara för mjuk i EU-frågan medan Hanna Birna Kristjánsdóttir under en längre tid varit uttalad motståndare både till Islands ansökan om EU-medlemskap såväl som inträde i unionen.

Anmärkningsvärt är inte bara att dubbelt så många sympatisörer föredrar Hanna Birna Kristjánsdóttir, utan att hennes försprång hos dem som inte röstar på Självständighetspartiet är så stort. Hon är sedan många år ett respekterat namn inom kommunalpolitiken, och är i storkommunen Reykjavík betydligt mer populär än sitt parti. Kan Hanna Birna Kristjánsdóttir omsätta det i röster även på riksplanet finns det redan i dag mycket som pekar på att hon våren 2013 blir Islands andra kvinnliga statsminister - samtidigt som Bjarni Benediktsson blir Självständighetspartiets genom tiderna mest kortlivade ledare.

Här kan du läsa mer om maktkampen inom Självständighetspartiet.