söndag 4 september 2011

Hólmsheiði blir platsen för Islands nya fängelse

Hólmsheiði i östra Reykjavík blir platsen för Islands nya fängelse. Valet föll på huvudstaden för att minska behovet av resor i samband med förhör. Anstalten får 56 platser och ska stå klar om tre år.

De isländska fängelserna har varit överfulla i flera år. I dagsläget väntar ett par hundra dömda brottslingar på att avtjäna sina straff. Debatten om var anstalten ska byggas har också pågått länge. En utbyggnad av det befintliga fängelset Litla-Hraun i Eyrarbakki har diskuterats liksom ett bygge på Suðurnes samt möjligheten att staten skulle långtidshyra en anstalt byggd av en privat entreprenör.

Regeringen har nu ställt sig bakom inrikesminister Ögmundur Jónassons förslag att bygga i Hólmsheiði i östra Reykjavík. Staten äger redan marken, som också har nämnts i samband med diskussionen om en ny inrikesflygplats.

Kostnaden beräknas till 2,1 miljarder isländska kronor. Anstalten får plats för 56 interner och ska stå klar inom tre år. Bygget påbörjas enligt ett pressmeddelande under 2012. Vem som får bygga den nya anstalten avgörs efter en tävling bland arkitekter.

Hólmsheiði väljs framför allt av praktiska skäl. Med ett fängelse i Reykjavíks utkanter minskar restiden för att hämta fångar till förhör. Ögmundur Jónasson säger till Vísir att det innebär lägre kostnader för staten:
"Det som avgjorde beslutet att ha fängelset i Reykjavík är det faktum att driftskostnaderna blir lägre eftersom avståndet från domstolarna i Reykjavíkområdet till häktet är kortare."
För regeringen innebär beslutet att en segdragen fråga är på väg mot en lösning. Men alla är inte nöjda med valet. Kommuncheferna på Suðurnes protesterar mot att regeringen inte räknat på helhetseffekter och anser att Ögmundur Jónasson gör en felbedömning när han bara tar hänsyn till transportkostnader. Om fängelset skulle byggas på Suðurnes hade det varit positivt för sysselsättningen vilket hade minskat statliga utgifter för den höga arbetslösheten i regionen.

Bakom uttalandet står Ásmundur Friðriksson i Garður, Róbert Ragnarsson i Grindavík, Árni Sigfússon i Reykjanesbær, Sigrún Árnadóttir i Sandgerðisbær och Eirný Vals i Vogar. De skriver att de nu i onödan ägnat resurser åt att försöka få fängelset till Suðurnes:
"Den kostnad som regeringen tror sig spara med en placering på Hólmsheiði är i bästa fall försumbar. Negativa effekter av hög arbetslöshet och därtill relaterade kostnader fortsätter att samlas hos Vinnumálastofnun och de sociala myndigheterna hos kommunerna på Suðurnes. Kommuner som i god tro har lagt pengar och tid på att förbereda ett anbudsförfarande på något som det står klart aldrig skulle bjudas ut visas liten respekt med det här beslutet."
Även kommunstyrelsen i Árborg, där Eyrarbakki ligger, hade hoppats på att få fängelset till sin ort. Kommunen vill trots beslutet att regeringen fortsätter att investera i Litla-Hraun.

Här kan du läsa mer om fängelsesituationen på Island.