fredag 9 september 2011

Hótel Djúpavík protesterar mot gles snöröjning

En majoritet av invånarna på nordvästra Island är nöjda med snöröjningen. Men dit hör inte paret som driver Hótel Djúpavík. Hotellägaren Eva Sigurbjörnsdóttir protesterar mot ännu en vinter med igensnöade vägar.

Att det skulle bli tufft när Eva Sigurbjörnsdóttir och Ásbjörn Þorgilsson år 1985 öppnade Hótel Djúpavík var de medvetna om. Vägen till Árneshreppur i Strandirregionen i Västfjordarna har alltid varit i dåligt skick. Kombinationen av en väg som slingrar sig norrut längs en smal landtunga mellan hav och berg samt långa vintrar med mycket vind och nederbörd gör orten isolerad.

I samband med finanskrisen halverades anslaget till snöröjning i Árneshreppur. Mellan november och mars plogas vägen söderut och norrut från Djúpavík i snitt två gånger i månaden. Övrig tid brukar orten vara insnöad från två håll. Kommunen kan visserligen betala för snöröjning, men får då stå för halva kostnaden av hela sträckan mellan Norðurfjörður och väg 61. För en kommun med 50 invånare är det sällan ett alternativ.

Eva Sigurbjörnsdóttir har tidigare undersökt möjligheterna att stämma staten för den bristande snöröjningen. Hon anser nämligen att den utgör ett brott mot likställighetsprincipen eftersom den förhindrar Árneshreppurs invånare att på lika villkor konkurrera med resten av landet.

Planerna har lagts på is. Eva Sigurbjörnsdóttir är dock fortfarande missnöjd med snöröjningen. Hon säger i Bæjarins Besta att de oframkomliga vägarna hotar hotellverksamheten:
"Det här har enormt stor inverkan, och inte minst på vår konkurrenskraft gentemot andra turistföretag runt oss. Det plogas till exempel hela vintern både till Drangsnes och Bjarnarfjörður."
Turistsommaren har varit bra trots en ovanligt kall junimånad. De utländska resenärerna är nu fler än de isländska. Och förhoppningar finns om ännu fler - i Norðurfjörður bygger Arinbjörn Bernharðsson enligt Litlihjalli fyra nya motelliknande rum som ska vara klara till sommaren.

Men det är inte bara vägsituationen som är ett problem. Ett annat orosmoln är enligt Eva Sigurbjörnsdóttir att Reimar Vilmundarson nästa år inte tänker segla från Norðurfjörður till Hornstrandir. Anledningen är minskat intresse - något som kan bero på vädret med låga temperaturer och hårda vindar.

I stället avser Reimar Vilmundarson enligt Bæjarins Besta att till sommaren resa från Bolungarvík till Hornstrandir. I dag stannar många resenärer till i Árneshreppur på vägen norrut mot den obefolkade nationalparken, något som Eva Sigurbjörnsdóttir anser betyder mycket för kommunen:
"Om seglingarna upphör påverkar det hela bygden. Bygden på den här sidan måste också få lite nytta av närheten till Hornstrandir. Men det är förhoppningsvis någon som tar över och börjar segla på nytt nästa sommar."
Trots Eva Sigurbjörnsdóttirs missnöje är en majoritet av de boende på nordvästra Island nöjda med snöröjningen. 60,5 procent säger sig vara mycket eller ganska nöjda, 19,1 procent var varken nöjda eller missnöjda och 20,4 procent var ganska eller mycket missnöjda. Det visar en undersökning utförd på uppdrag av Vegagerðin.

Missnöjet har dock ökat under de två senaste åren, då snöröjningen i vissa delar av landet också fått betydligt lägre anslag och många vägar plogas mindre ofta, skriver Bæjarins Besta.

Här kan du läsa mer om missnöjet med snöröjningen till Djúpavík.