måndag 12 september 2011

Rekordmånga turister besöker Island

Över 100 000 utländska turister reste från Island i augusti. Det är första gången någonsin som antalet är sexsiffrigt - och resenärerna har ökat med 50 procent på tio år. Det visar ny statistik från Ferðamálastofa.

Den isländska turistnäringen ser ut att gå emot ett rekordår. Under årets första åtta månader har 406 484 utländska besökare rest från landet, en ökning med 18,1 procent jämfört med samma period 2010.

För första gången någonsin når antalet turister sexsiffriga antal. 101 841 utländska medborgare reste från Island i augusti, en ökning med 13,7 procent jämfört med förra året. Resenärerna är nu 50 procent fler än år 2002.

Resandet har ökat från samtliga områden under årets första åtta månader. Flest nya resenärer kommer från Kina, Ryssland, USA, Kanada och Italien.

Över hälften av besökarna kommer nu från USA och Kanada. Nordamerika svarar tillsammans för 51,6 procent av turisterna.

Även islänningarnas eget resande ökar. 229 392 personer har hittills rest från landet, en ökning med 20,2 procent jämfört med samma period förra året. I augusti var uppgången något mindre, 14,3 procent.

Här kan du läsa mer om turismen på Island.