måndag 10 oktober 2011

Miljöargument ska sälja isländska tomater

Inga bekämpningsmedel, rent vatten och inget koldioxidavtryck. Så tänker Geogreenhouse marknadsföra isländska tomater när företaget siktar in sig på den brittiska marknaden. Den första båtlasten kan lämna Island nästa höst.

Isländska grönsaker har hittills varit föremål för ytterst blygsam export till Grönland och Färöarna. Geogreenhouse vill ändra på det. Målet är att inom några år ha ett växthus på tio hektar där tomater odlas för export till Storbritannien.

Planen är att bygga växthusen i etapper. Spaden ska sättas i marken i vår för ett bygge på 3,3 hektar. Växthuset ska sedan utökas till tio hektar inom loppet av två år från byggstarten. Då väntas företaget ha omkring 100 anställda, men om det går bra finns redan skisser på ett 20 hektar stort växthus.

Platsen är ännu inte bestämd, men enligt Fréttablaðið har Geogreenhouse diskuterat med kommunledningen i Reykjanesbær. Om bara energitillgången kan lösas finns tillgång till hamn i närheten, lämpliga tomter samt gott om arbetskraft i den region som drabbats hårdast av finanskrisen.

Planen är att skeppa tomaterna till brittiska Immingham och målet är att få in dem på grönsaksavdelningen hos livsmedelsjättar som Marks & Spencer. Geogreenhouse har också tecknat ett avtal med ett brittiskt företag om förpackning, distribution och marknadsföring av tomaterna.

Argumenten för att välja isländskt är enligt Geogreenhouse att tomaterna odlas utan bekämpningsmedel året runt utan några kvalitetsskillnader beroende på säsong. Bevattningen görs med ett av världens renaste vatten samtidigt som produktionen inte ska lämna några koldioxidavtryck. Odlingarna ska drivas med geotermisk energi.

Sigurður Kiernan, styrelseordförande för Geogreenhouse, säger i Fréttablaðið att den miljövänliga produktionen är kärnan i verksamheten:
"På Island har vi fördelen att kunna använda det bästa vattnet i världen vid odlingen, medan britter, nederländare och andra använder industrivatten i sin produktion. ... Vi använder heller inte bekämpningsmedel, vilket görs på de flesta platser utomlands och det ger produkten en viss kvalitetsstämpel. Och så är det miljövänligt eftersom vi inte bränner gas för att värma upp växthusen utan använder geotermisk energi."
På Reykjanes råder just nu en dragkamp om energitillgången. Ett trumfkort för Geogreenhouse kan vara att varje megawatt skapar fem jobb, att jämföra med aluminiumindustrin där det går 1,5 arbetstillfällen per megawatt.

Här kan du läsa mer om planer för tomatexport.