måndag 24 oktober 2011

Rabbinstudenter hittade 90 judar på Island

De amerikanska rabbinstudenterna Berel Pewzner och Mendy Tzfasman kom till Island för att hitta judar bosatta i landet. Sökandet gick bättre än väntat - studenterna lyckades lokalisera ett nittiotal judar och anser därmed att det finns ett behov av en synagoga.

I dag finns ingen judisk församling på Island. Antalet troende har också varit litet. Länge har antalet skattats till färre än 50 judar.

I våras reste rabbinstudenterna Berel Pewzner och Mendy Tzfasman till Island med målet att lokalisera judar boende i landet. I bagaget hade de osyrat bröd och vinbärssaft. En artikel i Fréttablaðið om deras sökande gav många tips, och de letade på nätet samt gick ut och in i butiker och frågade personal och kunder om de kände till några isländska judar.

Resultatet av letandet blev en lista med ett nittiotal namn. Berel Pewzner säger i Fréttablaðið att sökandet gick över förväntan:
"Vi är mycket nöjda med resultatet av sökandet. ... Det finns tveklöst fler och sökandet fortgår."
Berel Pewzner återvände till Island i september. Han firade då högtiden rosh hashana tillsammans med några av de judar som han lyckats lokalisera. Tillsammans med Mendy Tzfasman har han även anordnat festmåltider och undervisning i judisk litteratur.

Under 1930- och 1940-talen fanns en utbredd antisemitism. Judar pekades ofta ut som giriga och opålitliga. Fördomarna upphörde inte vid krigsslutet. Islands judar har därför i regel hållit en låg profil - förklaringen till att det inte funnits någon judisk församling är sannolikt inte enbart det begränsade antalet troende.

I dag är situationen enligt Berel Pewzner betydligt bättre. Han säger i Fréttablaðið att Island nu har en välmående judisk befolkning:
"Situationen för judendomen på Island är mycket god och vi ser ljust på framtiden. ... Vi anser att det oundvikligen kommer att behöva byggas ett församlingshem och en synagoga i Reykjavík."
I somras besökte rabbinen Asher Chocron Island för studiebesök på livsmedelsföretag. Syftet var att koshercertifiera produktionen, något som kan skapa nya marknader utomlands, skriver Fréttablaðið.

Här kan du läsa mer om judendomen på Island.