onsdag 23 november 2011

Íslex - så bra är den isländsk-svenska ordbokenUnder många år har det inte funnits någon bra isländsk-svensk ordbok på marknaden. Norstedts har visserligen givit ut ett par utmärkta tegelstenar, men de har inte uppdaterats på flera decennier. Den som översätter modern isländska har därför varit hänvisad till att ta omvägen via andra språk.

Tills nu. Íslex är en nätbaserad ordbok innehållande omkring 50 000 uppslagsord. Att den innehåller hälften så många poster som exempelvis Íslensk orðabók gör förstås att det finns en del luckor. Den speglar ett modernt språkbruk, men har kanske inte snappat upp alla de företeelser som varit i hetluften under de senaste åren.

Här återfinns det svåröversatta útrásarvíkingur, som i både norska och svenska översättningar brukar få gå under den halvlyckade benämningen expansionsviking. Utvasionsviking hade känts lämpligare men är förstås inte begripligt för den som inte är bekant med en, enligt Íslex, "affärsman som bedriver expansiv verksamhet i utlandet".

Och det är främst på ekonomisidan som det finns uppenbara hål. Här saknas flitigt förekommande krisrelaterade ord som vogunarsjóð ('hedgefond'), kúlulánakóngur ('bulletlånekung'), haardera ('haardera, inte lyfta ett finger åt något'), fréttafíkill ('nyhetsnarkoman'), myntkörfulán ('myntkorgslån, penningmarknadslån'), skrúðkrimmi (från engelskans 'smooth criminal', se klippet ovan) och verðbólgumarkmið ('inflationsmål'). Och bömmer finns bara i betydelsen 'deppad', och inte den mer slangartade 'deppad över att ha köpt en Hummer med myntkorgslån'.

Nå. Det går förstås att diskutera hur allmänspråkliga ekonomiorden är och flera av dem kan säkerligen vara modeord som redan är på utdöende, men vissa förekommer regelbundet i isländska medier och har därmed inte längre samma karaktär av fackspråk. Även om de inte tillhör vardagligt tal tillhör de ändå den ekonomiska vardagen för en stor del av de isländska hushållen.

Den bästa gratisordboken på nätet har tidigare varit Íslensk-ensk orðabók. Íslex är flera snäpp vassare. Den fångar det moderna språket bättre - i Íslensk-ensk orðabók definieras geðveikur som 'sinnessjuk, galen', medan Íslex också tar upp adjektivets i dag vanligaste betydelse, 'häftig'.

Íslex ger också fler och bättre språkexempel och väjer inte för ord med lågt stilvärde. Som substantivet fokk, ég er í tómu fokki með ritgerðina, 'jag sitter i skiten med uppsatsen'. Att försöka lura ordboken med knasiga böjningar tycks också i det närmaste omöjligt.

Andra fördelar med Íslex är de många bilderna som är kopplade till uppslagsorden (missa till exempel inte en snurrande ostur) samt parallellöversättningen till danska och norska (både bokmål och nynorsk). Rasisti ('rasist') saknas exempelvis på svenska men då visas i stället översättningen till grannspråken.

Allt känns inte logiskt från början. Från små detaljer - som att Síle bara kan stavas Chile eller att enda sättet att hitta den isländska nationalrätten franskar kartöflur ('pommes frites') är genom kartöflur - till själva tanken bakom söksystemet. De udda bokstäverna i det isländska alfabetet finns i anslutning till sökrutan. Den som söker på þ kan knappa in t och d funkar i stället för ð. Det är förstås en vanesak, men i Íslensk-ensk orðabók används th för þ, vilket känns mer naturligt, och ae fungerar för æ, medan Íslex kräver æ.

Kanske ska Íslex även ses som ett definitivt tecken på att somliga av den isländska språkvårdens insatser har misslyckats att vinna acceptans. Här finns inte tröllasúra ('rabarber') utan bara rabarbari, inte heller glóaldin ('apelsin') utan enbart appelsína.

Idén till Íslex kom redan under 1980-talet. Arbetet med själva ordboken började dock 2005 i samband med att regeringarna - samt privata företag som Baugur och dess kúlulánakóngar - sköt till pengar och sponsrade projektet. Utvecklingen kommer att fortsätta och tanken är att Íslex även ska bli en tryckt ordbok.

För en nitisk, besvärlig och anal användare går det att hitta enstaka barnsjukdomar hos Íslex. Men på det stora hela är ordboken utmärkt och ett fantastiskt tillskott för den som på något sätt sysslar med översättning från isländska till svenska.

Betyg: Fyra påsar Djúpur.

Här kan du läsa mer om arbetet med Íslex.