måndag 21 november 2011

Tolv jordskalv om dagen vid Katla

Jordskalvssvärmarna vid Katla fortsätter. Under oktober registrerades 380 skalv vid vulkanen. Totalt inträffade under månaden 2 159 jordbävningar på Island. Det uppger Veðurstofa Íslands.

Mýrdalsjökull var det mest jordskalvsdrabbade området under oktober. Totalt skedde 512 skalv under glaciären, varav 380 vid Katla. Ett sjuttiotal inträffade under västra Mýrdalsjökull och ett femtiotal vid Hafursárjökull söder om Katla.

Det kraftigaste skalvet uppmättes på natten den 5 oktober och mätte 4 på Richterskalan. Under oktober hade sju jordskalv en kraftigare magnitud än 3 på Richterskalan.

Aktiviteten vid Katla fortsätter alltså. I normala fall brukar antalet skalv avta när vintern kommer, men jordskalvssvärmarna har inte upphört under november. Om den sällsynt omfattande aktiviteten förebådar ett vulkanutbrott går inte att säga, men den kan vara ett tecken på att Katla är på väg att vakna.

Mycket av de närmaste årens kommande vulkaniska aktivitet väntas ske vid Vatnajökull. Där var det förhållandevis lugnt under oktober med totalt 75 jordskalv. Två tredjedelar av dessa hade sitt epicentrum vid Kistufell, medan resten var utspridda över glaciären - bland annat vid Grímsvötn och Öræfajökull.

Här kan du läsa mer om Katla.